Visualització de contingut web

Formació en alternança persones amb discapacitat intel·lectual límit

Davant una discapacitat superior al 20% i inferior al 33%:
  • La duració màxima del contracte podrà ampliar-se, previ informe favorable del Servei Públic d'Ocupació competent, quan el treballador no haguera aconseguit el nivell mínim de coneixements requerits per a exercir el lloc de treball, sense que, en cap cas, puga excedir de quatre anys.