Visualització de contingut web

Aspectes laborals del CFA

Està destinat a persones desocupades majors de 16 anys i menors de 25, que manquen de qualificació professional reconeguda per a concertar el contracte en pràctiques. El límit màxim d'edat no s'aplica en els casos de persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social.

La seua duració mínima és d'1 any i la màxima de 3. Per conveni col·lectiu pot ser entre 6 mesos i 3 anys.

El salari és el que marca el conveni col·lectiu i mai inferior al salari mínim interprofessional, en proporció al temps de treball efectiu.

El temps de treball efectiu, compatible amb el dedicat a l'activitat formativa, no pot ser superior al 75% durant el primer any, o al 85% durant el segon i tercer, de la jornada màxima prevista en el conveni o la legalment establida.

El treballador/a està protegit/ida per totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclosa la desocupació.