Visualització de contingut web

Formació en alternança en programes mixtos d'ocupació i formació

  • No s'aplicarà límit màxim d'edat, ni temps de duració mínima i màxima, ni límit i duració de les pròrrogues.
  • No interromp el còmput de duració total del contracte les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat.
  • No serà necessari emplenar de l'Annex relatiu a l'acord per a l'activitat formativa, ni obtindre l'autorització d'inici d'aquesta, per estar implícita en l'aprovació del projecte.