Visualització de contingut web

Reconeixement oficial de la formació

El treballador/a contractat/al fet que finalitze amb avaluació positiva la formació prevista en el contracte, podrà rebre el Títol o el Certificat per part de l'Administració Pública competent.