Visualització de contingut web

Reconeixement oficial de la formació

El treballador/a contractat/ada que finalitze amb avaluació positiva la formació prevista en el contracte, podrà rebre el títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat de l'Administració Pública competent, o la certificació acadèmica dels mòduls cursats dels títols o l'acreditació parcial acumulable, quan aquesta formació es corresponga a un o més mòduls dels certificats de professionalitat.