Informació general

Visualització de contingut web

Què és Eures?

EURES és una xarxa europea de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, l'objectiu principal dels quals és prestar serveis als treballadors, als empresaris, i a qualsevol ciutadà que desitge beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada Estat membre.

 

Compta amb uns 1000 Consellers en tota Europa i no sols dona servei a demandants individuals, sinó també a empreses, fent públiques les seues ofertes fora del seu país.

 

Visualització de contingut web

Quins serveis m’oferix?

 

El personal EURES podrà facilitar-te informació sobre:

 

Orientació en la cerca d'ocupació.

Assessorament en projectes i ajudes a la mobilitat

Informació sobre ofertes

 

A més, tindràs accés directe a la base de dades d'ofertes d'ús dels diferents països de l'Espai comunitari a través del portal Eures, on podràs trobar:

 

Informació actualitzada de cada país sobre les condicions de vida i de treball.

Curriculum vitae en línia: punt de trobada de demandants i empresaris.

Enllaços europeus d'interés

 

Visualització de contingut web

Què suposa la lliure circulació?

Permet als ciutadans del EEE i Suïssa treballar i establir-se lliurement, sense permís de treball, en qualsevol d'aqueixos països. El dret de lliure residència opera també per al teu cònjuge, descendents o ascendents a càrrec, al marge de la seua nacionalitat. Consulta ací quina normes regeixen per a tu.

 

Visualització de contingut web

Les teues qualificacions acadèmiques i/o professionals estan reconegudes en el país on vols anar?

Alguns països condicionen l'exercir determinades professions a tindre títols o qualificacions específiques. En aquests casos serà necessari sol·licitar-li a l'Estat d'acolliment el reconeixement d'aqueixos títols a efectes professionals. Pots veure quines són les autoritats competents en la pàgina de la Xarxa Enic-Naric, en la de l'Administració de l'Estat o demanant cita amb el teu Conseller Eures provincial.

 

 

Visualització de contingut web

Puc estudiar a Europa?

Eixir a formar-te a Europa serà excel·lent per al teu CV i a més et permetrà millorar els teus idiomes. Pots consultar ací el Portal Europeu de la Joventut i el Ploteus.

Visualització de contingut web

Seguretat Social: Cotitzacions i desocupació

Els sistemes varien molt d'un país a un altre. En principi el treballador està assegurat al país en el qual treballa i amb les mateixes prestacions que els seus ciutadans.

 

La mobilitat laboral no pot perjudicar-te. Recorda que els períodes cotitzats legalment en un Estat membre es tenen en compte en el seu cas per a tindre dret a prestació en un altre Estat.

 

Per part seua, la prestació o subsidi per desocupació es pot exportar a un altre país per un màxim de tres mesos, prorrogable a altres tres.

 

Important: abans d'eixir a un altre país del EEE, comunica'l en el teu Espai Labora i demana cita en l'àrea de prestacions. Més informació, ací i en la pàgina del Sepe.

Visualització de contingut web

L’assistència sanitària

Si eres beneficiari de la Seguretat Social, has d'obtindre abans d'eixir d'Espanya la Targeta Sanitària Europea. Aquesta certifica el teu dret a rebre assistència mèdica en les teues estades temporals als països del EEE i Suïssa (lògicament una vegada instal·lat hauràs de sol·licitar el registre en l'organisme de Seguretat Social del país). La pots demanar ací.

 

Important: en la major part dels països l'assistència és gratuïta, però en alguns hauràs d'abonar almenys part del cost. Per tant hauràs de guardar les factures perquè més tard et reembossen el pagat.

Visualització de contingut web

Què passa amb els impostos?

No hi ha normativa de la UE específica en matèria d'impostos, encara que s'intenta evitar la doble imposició sobre les rendes de les persones els ingressos de les quals procedeixen de diferents països, i la no discriminació respecte als ciutadans del país.

 

Habitualment es tributarà al país on es tinga la residència fiscal. Els organismes competents de cada país t'informaran sobre els diferents sistemes tributaris. Consulta la informació pràctica per a treballar en el EEE en aquest enllaç.

Visualització de contingut web

El que no ha d’oblidar

Si vas a un altre país per a treballar, buscar ocupació o per a tindre una entrevista de treball, porta sempre:

- Passaport i/o DNI en vigor

- Segons països, fotocòpia de la partida de naixement i Llibre de Família
Targeta Sanitària Europea expedida per la Seguretat Social espanyola

- Si exerciràs una activitat regulada, informa't del reconeixement professional que fa el país de destinació

- CV en l'idioma local en suport informàtic i en paper; cartes de presentació i de referència d'altres ocupacions prèvies; títols acadèmics i cursos

- Altres permisos d'interés, com el de conduir

- Diners per a les despeses de la primera etapa (allotjament, desplaçaments, manutenció, gestions…)

Abans d'eixir, contacta amb els consellers Eures de la teua província.

 

Visualització de contingut web

Abans de tornar

Sol·licitar els documents que acrediten la teua relació laboral (nòmines, contractes, ...)

 

Contactar amb l'autoritat fiscal per a regularitzar la teua situació respecte als impostos.