Inserció

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del component 23, Inversió 2, línia d'inversió "Ocupació dona i *transversavilidad de gènere", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a el“Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà”, .(CID 343)).

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del component 23, Inversió 2, línia d'inversió "Ocupació dona i *transversavilidad de gènere", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a el“Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà”, .(CID 343)).

 

Normativa

Tramitació

Models de Sol·licitud

 • Domiciliació bancària
 • INS0210E Declaració responsable de la adreça electrònica
 • INS0211E Declaració responsable complimnet del decret 279/2004
 • HOR0083E Declaració artícle 34.5 Llei 38/03
 • HOR0084E Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
 • INS0209E Sol·licitud anticipo de subvenció
 • HOR0081E Declaració compromis y ejeccució d'actuacions PRTR
 • HOR0080E Declaració cessió y tractament DNSH
 • INS0205E Cuestionari autoevaluació DNSH
 • INS0207E Projecte memoria
 • HOR0082E Declaració de coneixement d'ajudes y fons de financiació
 • HOR0079E Model declaració responsable DNSH
 • INS0208E Anenx I

Instrucció 5/2022 del Director Genral de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones particpants en el programa suport a adoens en l'àmbit rura i urbà dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resilieència MRR (CID 343)

Guia COLABOREM

Guia Entitats MRR

Models de Justificació

 • INS0212E Comunicació inici d'itineraris
 • INS0244E Oferta de serveis d'orientació i inserció laboral 
 • INS0209E Sol·licitd de bestreta 
 • INS0246E Personal tècnic d'rientació per a la seua acreditació i alta en COLABOREM 
 • INS0213E Renúncia a la subvenció concedida
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  Punxar ací 

Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:

- En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció: MRR – NEXT GENERATION
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: ORIENTACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.