Inserció

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del *compontent 23, Inversió 4, línia d'inversió "Col·lectius Vulnerables", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades amb Diversitat Funcional (CID 346)

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del *compontent 23, Inversió 4, línia d'inversió "Col·lectius Vulnerables", dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades amb Diversitat Funcional (CID 346)

Normativa

Tramitación

Guia COLABOREM

Guia Entitats MRR

Modelos de Solicitud

 • Domiciliació bancària
 • INS0210E Declaració responsable de la adreça electrònica
 • INS0211E Declaració responsable complimnet del decret 279/2004
 • HOR0083E Declaració artícle 34.5 Llei 38/03
 • INS0209E Sol·licitud anticipo de subvenció
 • HOR0081E Declaració compromis y ejeccució d'actuacions PRTR
 • HOR0080E Declaració cessió y tractament DNSH
 • HOR0084E Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
 • INS0205E Cuestionari autoevaluació DNSH
 • INS0206E Projecte memoria
 • HOR0082E Declaració de coneixement d'ajudes y fons de financiació
 • HOR0079E Model declaració responsable DNSH
 • INS0208E Anenx I

Instrucció 3/2022 del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones particpants en nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat línia d'inversió: Col·lectius vulnerables dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència MRR per a persones desiupades amb diversitat funcional (CID 346) 

Models de Justificació

 • INS0212E Comunicació inici d'itineraris
 • INS0244E Oferta de serveis d'orientació i inserció laboral 
 • INS0209E Sol·licitd de bestreta 
 • INS0246E Personal tècnic d'rientació per a la seua acreditació i alta en COLABOREM 
 • INS0213E Renúncia a la subvenció concedida
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  Punxar ací 

Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:

- En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció: MRR – NEXT GENERATION
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: ORIENTACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.