Inserció

« Ves enrere

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del component 23, Inversió 4, línia d'inversió "Col·lectius Vulnerables”, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys.(CID 346).

Sol·licitud de subvencions públiques, per tramitació anticipada, destinades al finançament de les inversions del component 23, Inversió 4, línia d'inversió "Col·lectius Vulnerables”, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys.(CID 346).

Normativa

 

Tramitació

Models de Sol·licitud

 • Domiciliació bancària
 • INS0210E Declaració responsable de la adreça electrònica
 • INS0211E Declaració responsable complimnet del decret 279/2004
 • HOR0083E Declaració artícle 34.5 Llei 38/03
 • INS0209E Sol·licitud anticipo de subvenció
 • HOR0081E Declaració compromis y ejeccució d'actuacions PRTR
 • HOR0084E Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
 • HOR0080E Declaració cessió y tractament DNSH
 • INS0205E Cuestionari autoevaluació DNSH
 • INS0206E Projecte memoria
 • HOR0082E Declaració de coneixement d'ajudes y fons de financiació
 • HOR0079E Model declaració responsable DNSH
 • INS0208E Anenx I

Instrucció 4/2022 del Director Genral de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones participants en nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat línia d'inversio: col·lectius vulnerables dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència MRR per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys (CID346)

Guia COLABOREM

Guia Entitats MRR

Models de Justificació

 • INS0212E Comunicació inici d'itineraris
 • INS0244E Oferta de serveis d'orientació i inserció laboral 
 • INS0209E Sol·licitd de bestreta 
 • INS0246E Personal tècnic d'rientació per a la seua acreditació i alta en COLABOREM 
 • INS0213E Renúncia a la subvenció concedida
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  Punxar ací 

Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:

- En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció: MRR – NEXT GENERATION
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: ORIENTACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.