Visualització de contingut web

Plans de formació

Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha aprovat el pla de formació per a persones desocupades 2021 - 2022 
 
A partir d'ara, els cursos s'aniran publicant en Punt Labora de manera escalonada en l'apartat de formació (https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=ca). D'aquesta manera, a mesura que es publiquin, les persones desocupades podran sol·licitar una plaça en aquella oferta formativa que més els interessi per a millorar el seu currículum. Per a això hauran d'accedir a Punt Labora i a través de l'apartat de Formació de la nostra web o de la APP (GVA PuntLABORA) i buscar aquells cursos que els interessin; per a seguir fàcilment aquests passos, Labora ha posat a la disposició del públic general aquest tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=BSclMx2XQtI). A més també es pot accedir a través de l'APP GVA Punt Labora.
 
 
Els qui prefereixin rebre una orientació per a conèixer quins continguts s'adapten més al seu perfil professional, pot demanar cita per a rebre assessorament per part del personal tècnic de la seva oficina més pròxima. La sol·licitud es pot tramitar de manera senzilla a través de la web, o de la  nostra APP seleccionant l'opció "Cursos de formació".
 
Labora oferirà 900 cursos gratuïts que podran beneficiar al voltant de 13.000 persones. 
 
La finalitat d'aquesta formació és impulsar la inserció laboral de les persones desocupades millorant la seua qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball.
 
Els cursos es dirigeixen de manera prioritària a persones inscrites com a aturades en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, però les persones amb ocupació podran representar fins a un 30% de l'alumnat. Les persones desocupades tindran preferència en la selecció respecte a les persones ocupades, i dins del col·lectiu de persones amb ocupació tindran prioritat els qui tinguen un contracte temporal o a temps parcial. 
 
La formació es realitzarà tant els centres propis de *LABORA, denominats Labora *Formació, com en centres col·laboradors. La majoria de les accions formatives oferides permeten que l'alumnat obtinga un certificat de professionalitat oficial que acredita en la seua capacitació per a l'acompliment de la seua professió. Aquest tipus de certificats és especialment valuós per a les persones desocupades que no compten amb estudis reglats.
 
 
Models de cursos
La formació oferida és molt diversa, de manera que es poden trobar cursos emmarcats en diferents famílies professionals: administració i gestió, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, energia i aigua, hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, transport i manteniment de vehicles, etc.
 
Entre els cursos destaquen aquells orientats a treballs d'atenció al públic, com a Activitats administratives en l'atenció al client; també s'ofereixen cursos destinats a formació en Perruqueria, Servei de bar i cafeteria, Operacions de lampisteria o Seguretat informàtica; classes d'idiomes en els diferents nivells de perfeccionament, com a anglés o francés; cursos dirigits a persones amb intenció d'emprendre, com a Creació i gestió de microempreses; així mateix, es destina formació a altres sectors especialitzats, com el sanitari, amb Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials; així com altres cursos de perfeccionament, com Excel avançat i Disseny de productes gràfics; entre molts altres continguts formatius.
 
Una formació adaptada a cada territori
Els cursos de formació de *Labora estan adaptats a les necessitats de cada territori. Cada any, es realitza una detecció de necessitats formatives amb l'objectiu d'oferir cursos que siguen útils a les persones desocupades i s'adeqüen a la realitat del mercat laboral valencià. Així, Labora compleix el seu compromís d'atendre les noves necessitats formatives que es van detectant en cada zona, renovant la seua oferta d'una forma eficient.
 
Per això, un dels principals objectius de *LABORA ha sigut la detecció de nous nínxols d'ocupació per a programar accions de formació adequades a la realitat del mercat laboral valencià. En aquest sentit, cal recordar que *Avalem *Territori ha permés realitzar, amb el suport de les universitats, una anàlisi científica de la realitat laboral de la Comunitat amb perspectiva territorial