Visualització de contingut web

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Avda. Navarro Reverter, 2

46004 València

DELEGAT/ ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

En tot cas, les persones interesades podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic : dpd@gva.es o de l'adreça postal:

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat.

Passeig de l'Albereda, 16

46010, València.

DRETS DE LES PERSONES INTERESADES

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet de no ser objete de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme.

EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Direcció General de Planificació i Serveis de LABORA. Haurà d'especificar quins d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si s´oposa a la consulta o al fet que es recapte les dades d´identitat del sol·licitant o, si escau, del representant, ha d'aportar la  documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:

- Exercici del dret d´accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en aquest organisme.

 

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades de caràcter personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre Protecció de Dades