Ofertes d'ocupació derivades d'ajudes a Corporacions Locals

Visualització de contingut web

Què són?

Entre els eixos de les polítiques d'activació per a l'ocupació figura el de les oportunitats d'ocupació, que inclou les actuacions que tenen per objecte incentivar la contractació, la creació d'ocupació o el manteniment dels llocs de treball. D'igual manera aquest eix comprén, entre altres, l'objectiu estructural de proporcionar treball o experiència professional als col·lectius de persones desocupades que afronten majors dificultats en l'accés o permanència en l'ocupació.

Ajudes a través de les entitats locals per a incentivar la contractació a col·lectius de persones desocupades que afronten dificultats en l'accés al mercat laboral.

Qui són els principals destinataris d'aquestes ajudes?

Els principals beneficiaris d'aquestes ajudes són corporacions locals, mancomunitats i diputacions

Quin és l'objecte d'aquestes ajudes?

L'objecte final d'aquestes ajudes és la contractació de persones desocupades..