Visualització de contingut web

Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació

Nota informativa relativa a la necessitat d'acreditació/inscripció.

Especialitats donades d'alta en l'últim any (30/06/2020 - 24/08/2021)

Normativa

Tramitació

Inscripció i acreditació de centres i entitats de Formació Professional per a l'ocupació

Models de sol·licitud
  • FOR0054E Sol·licitud d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0142E Sol·licitud de modificació d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0255E Sol·licitud. Només per a centres inclosos en la Disposició Addicional Primera Orde 22/2014
  • FOR0055E Memòria per a la inscripció/acreditació d'especialitats formatives
  • FOR0056E Memòria per a la inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0243V Placa per a els Centres
  • FOR0244V Placa per a les Entitats
  • FOR0307E Declaració responsable d'inscripció per a la impartició de la formació en modalitat presencial