Visualització de contingut web

Renovació DARDE

Una vegada realitzada la inscripció en un Espai Labora s'entrega a l'usuari/a un document, el DARDE (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació). En aquest document s'indica la data d'inscripció i la data en la qual aqueixa inscripció s'ha de renovar.

Actualment i a causa de la situació sanitària la demanda d'ocupació es renova automàticament. La renovació de la demanda deixarà de ser automàtica a partir de NOVEMBRE.  
La no renovació de la demanda implica la baixa en la base de dades de LABORA i en el cas de cobrar prestacions deixar de percebre-les. 


El DARDE podràs renovar-ho utilitzant el codi autoservef que apareix en el DARDE o amb la signatura electrònica de l'ACCV.

FORMES DE RENOVAR:

  • APP (GVA PuntLabora)
  • Telefonat al 012 o 96386000
  • PuntLABORA


La renovació del DARDE ha de realitzar-se únicament en les dates indicades, excepte força major, en aquest cas ha d'acreditar-se documentalment dita circumstància en el menor termini possible en el seu Espai Labora. La no renovació de la demanda dóna lloc a la baixa en la base de dades de LABORA
Accés a la meua renovació.

En aquests videos t'expliquem com renovar:

- A través de la web

- A través de la App