Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia per a atenció personalitzada

Aquest servei permet sol·licitar cita prèvia en atenció personalitzada per actualitzar i/o modificar les dades personals o professionals de la demanda d'ocupació de les persones treballadores que figuren inscrits com demandants d'ocupació en els Espai LABORA.

FORMES D'ACCÉS:

Sol·licitud cita prèvia per atenció personalitzada

Consulta / modificació de la cita prèvia

També es  pot sol·licitar la cita en els punts Labora i APP