Tràmit de consulta pública prèvia

 
Anunci pel qual se sotmet consulta pública prèvia el projecte d'ordre de bases per la qual es regulen la concessió de les subvencions en règim de concurrència *competiiva per al desenvolupament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dels programes "Escoles taller" i "Tallers d'ocupació"
 
 
 
 
Correccion d'errors de l'anunci de consulta pública prèvia el projecte d'ordre de bases per la qual es regulen la concessió de les subvencions en règim de concurrència *competiiva per al desenvolupament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dels programes "Escoles taller" i "Tallers d'ocupació"