Visualització de contingut web

Instal·lacions i recursos

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló compta amb una edificació de 3.433,36 metres quadrats construïts, distribuïts en tres plantes, sobre una parcel·la de 2.978,78 metres quadrats d'extensió.

Les seues instal·lacions i els recursos de què disposa estan al servici de l'alumnat que es forma en el Centre, així com també de les persones que treballen en ell, amb l'objectiu d'atendre a les necessitats qualificació immediates i emergents del sistema productiu, de ser un referent orientador per al sector productiu i formatiu del seu entorn, així com de facilitar la integració de les ofertes de formació professional.

Et mostrem algunes imatges de les activitats realitzades per l'alumnat en les instal·lacions del centre:

Instalaciones y recursos 2

A més dels espais destinats a funcionar com a aules, el CIPFP Benicarló està dotat de tallers, aules-taller i altres espais on l'alumnat, utilitzant la maquinària i l'equipament necessari, s'exercita en les pràctiques pròpies de les activitats exigides pel sector productiu en què s'incardina la formació que està realitzant.

Per a complementar esta formació eminentment pràctica, el centre utilitza diversos recursos formatius que es traduïxen en verdaderes oportunitats d'aprenentatge, com ara:

  • L'establiment de convenis de col·laboració amb les empreses ubicades en el seu àmbit d'influència perquè l'alumnat aprenga a moure-se en ambients reals de treball.
  • L'organització de visites formatives a enclavaments singulars.
  • La participació en fires i jornades d'interés.