Visualització de contingut web

Departament d'instal·lació i manteniment

 • Cicle formatiu Grau Mitjà

  • Instal·lacions de Producció de Calor (LOE)
  • Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

Doble titulació en tres cursos acadèmics perquè el primer curs és comú als dos cicles. 

 • Cicle formatiu Bàsic

  • Manteniment de Vivendes

Criteris d'Avaluació i Qualificació

BÁSICA Fabricación y Montaje

 • Primer curs
  • Operacions bàsiques de fabricació
  • Soldadura i tancaments metàl·lics
  • Fusteria d'alumini i PVC
  • Ciències aplicades I
  • Comunicació i societat I
  • Tutoria
  • Formació i Orientació Laboral I
 • Segon curs
  • Xarxes d'evacuació
  • Llanterneria i calefacció bàsica
  • Muntatge d'equips de climatització
  • Ciències aplicades II
  • Comunicació i societat II
  • Tutoria
  • Formació i Orientació Laboral II
  • Formació en Centres de Treball

GM Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

 • Segon curs
  • Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.
  • Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.

GM Instal·lacions de Producció de Calor

 • Primer curs
  • Màquines i equips tèrmics
  • Tècniques de muntatge d'instal·lacions
  • Instal·lacions elèctriques i automatismes
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació i Orientació Laboral
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Departament d'instalació i manteniment

notícies del departament

CLASSES PRÀCTIQUES als tallers del centre

Els cicles formatiu de grau bàsic d'Instal·lació i Manteniment adquirint les competències professionals dels cicles als nostres tallers.

Noticias anteriores instalación y mantenimiento