Visualització de contingut web

Accés Itaca

Professorat

 

Famílies

PASSOS

  • Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla.
  • Omplir i entregar personalment en el centre l'imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d'ells haurà d'omplir i firmar una sol·licitud. No cal renovar la sol·licitud cada any, s'entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l'any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d'ells. A TENIR EN COMPTE: si utilitza la mateixa contrasenya amb tots els seus fills, encara que vagen a centres diferents,li apareixeran a la mateixa pantalla.

 

  • Activació de l'accés:
    • En cas d'haver sol·licitat accés a Web família, l'aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l'accés.
    • Per a accedir a la pàgina haurà d'introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.