Visualització de contingut web

Departament Lluengües estrangeres

El nostre departament de llengües estrangeres, a més d'impartir docència, col·labora en els diferents programes de mobilitat europea en què participa el centre:
 
  • FCT EUROPA: Programa al qual es pot acollir l'alumnat del centre per tal de fer les pràctiques formatives (FCT) a altres països europeus .Aquestes beques són tant per a l'alumnat de cicles de grau mitjà com de cicles de grau superior.
És imprescindible acreditar un nivell B1 ,però si no es té, es pot fer la prova de nivell al centre .
 
  • ERASMUS+: Programa europeu de mobilitat tant d'alumnat com de professorat.
L'alumnat de grau superior té la possibilitat de benefiar-se d'aquestes ajudes per poder fer les pràctiques formatives. És tracta d'ajudes de 3-6 mesos en què, a diferència d'FCT Europa, és l´alumnat qui ha de buscar l´empresa a països estrangers, tasca que han de fer ja des de 1r curs si veuen que volen fer les pràctiques a l´estranger al 2n curs.
L'alumnat de grau mitjà, es pot vore beneficiat si el centre participa en alguna associaciació de mobilitat entre centres educatius.
També es demana un nivell mínim de coneixements que correspon al B1 del MCER, que si no es pot acreditar s'ha de superar una prova que es fa al centre al mes de desembre.
 
Consideracions: 
Des del departament de llengües, pensem que el coneixement de llengües permet realitzar les FCT en un país estranger a més de millorar les capacitats lingüstíques, culturals i acadèmiques dels candidats. L'experiència és enriquidora i alguns alumnes es queden treballant al país d'acollida, si l´empresa els ofereix l'oportunitat,  posant en èmfasi la dimensió europea que vol desenvolupar el Consell Europeu.
 
El Departament de llengües estrangeres té atribució docent en els següents mòduls transversals comuns als diferents cicles formatius del nostre centre:
 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

1er curs CV0001 Reserva de Mòdul Impartit en Anglès / Anglés Tècnic I-M (64 hores)
  0156 IAnglés (128 hores)
2n curs CV002 Reserva de Mòdul Impartit en Anglès / Anglés Tècnic II-M
 

Cicles Formatius de Grau Superior

1er curs CV003 Reserva de Mòdul Impartit en Anglès / Anglés Tècnic I-S (96 hores)
  0179 Llengua estragjera: Anglés (96 hores)
2ºn curs CV004 Reserva de Mòdul Impartit en Anglès / Anglés Tècnic II-S (40 hores)
  0180 Segona llengua estrangera: Francés (120 hores)

 

Departament de llengüess estrangeres