Visualització de contingut web

Presentació

El Departament d' Informació i Orientació Educativa i Professional del centre té assignades les següents funcions:

  • Informar a l'alumnat i en general a les persones interessades, sobre les oportunitats d'accés a l'ocupació, oferta acadèmica i de cursos  de formació professional per a l'ocupació i modalitats d'accés, així com de les possibilitats d'adquisició, avaluació, reconeixement i acreditació de competències i qualificacions professionals i del progrés en les mateixes al llarg de la vida.
  • Col·laborar amb el centre en mantenir informada a la societat, en l'entorn del centre, i en particular al sistema productiu, de les activitats i serveis que presta el centre integrat, així com als diferents centres públics i/o privats, d'acord amb el Pla d'Informació i Orientació Professional del centre.
  • Proporcionar a l'alumnat i en general, a les persones interessades, una orientació acadèmica, professional i laboral diversificada, ja siga individual o grupal.
  • Col·laborar amb el departament de Pràctiques en la gestió de la borsa de treball del centre integrat.
  • Col·laborar amb el professorat i els formadors que imparteixen accions formatives en el centre en la detecció de dificultats d'aprenentatge, intervenint en aquells casos en què siga necessari i en la informació als usuaris i, en el seu cas, a les famílies, per a  que puguen orientar convenientment el futur dels interessats.
  • Realitzar els informes pertinents per les adaptacions d'accés al currículum necessàris per a l'aprofitament de les accions formatives del centre.

 


 

Visualització de contingut web

Departament d'Orientació

Novetats

La Formación Profesional

Por  SERGIO BAILA PLANA , el día 18/02/14 11:05 Rasgos esenciales de la Formación Profesional. Los Títulos de Formación...

Acceso: programas, modalidades y requisitos

Por  SERGIO BAILA PLANA , el día 17/02/14 10:34 Cada una de las modalidades de Formación Profesional tiene unos requisitos,...

Hábitos de estudio: La planificación

Por  SERGIO BAILA PLANA , el día 23/05/13 17:01 HÁBITOS DE ESTUDIO El vocablo hábito significa "Modo especial de proceder o...

Noticias anteriores orientación