Visualització de contingut web

Pràctiques formatives

El departament de Pràctiques Formatives té entre les principals funcions les següents:
 
  • Coordinar la realització í gestió del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) amb els tutors.
  • Propiciar la firma de convenis i acords de col·laboració per a la realització de les pràctiques formatives entre les empreses i el centre educatiu, així com per a la promoció del projecte d'FP dual del centre.
  • Mantenir comunicació amb el sector socioproductiu de l'entorn per a donar a conéixer les activitats i serveis ofertats pel centre, i detectar les necessitats de qualificació per part d'aquestes.
  • Gestionar la Borsa de treball del centre integrat en col·laboració amb el Departament d'Orientació.
 
Programa de gestió de la Formació en Centres de Treball (FCT):

 

 

Departament de Pràctiques Formatives