CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CIPFP CATARROJA

El Centre Integrat Públic de Formació Professional CIPFP Catarroja és un centre de Labora obert al seu entorn, que disposa d'una oferta modular, flexible i de qualitat, amb abast als dos subsistemes de Formació Professional (el de la Formació Professional Inicial i el de la Formació Professional per a l'Ocupació) per a donar resposta tant a les necessitats dels sectors productius de la seua zona d'influència com a les necessitats individuals i expectatives de promoció professional.

últimes notícies

L'EQUIP 5ºB VISITA CIPFPF CATARROJA

L'Equip 5ºB va visitar la setmana passada els nostres tallers. En aquesta recorregut pel Centre Labora CIPFP Catarroja, Pau Vélaz Fuentes,...

MOVILITAT MONTPELLIER

El Departament de Mobilitats Europees de CIPFP Catarroja va viatjar a Montpeller, França, del 16 al 20 de gener. Durant la seua estada...

PRÀCTIQUES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT "REVESTIMENTS AMB PECES RÍGIDES PER ADHERÈNCIA EN CONSTRUCCIÓ. EOCB0310"

L'alumnat d'aquest certificat ha aprés, en tan sols dos mesos, les tècniques bàsiques en la realització d'enrajolat i pavimentació. A més,...

PRÀCTICA CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT "ELEE0109. MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ"

alumnat del certificat de professionalitat "ELEE0109. Muntatge i manteniment d'instal·lacions de baixa tensió", realitzen pràctiques en el...

mas noticias

Multimèdia

ENERGIA I AIGUA

FUSTA, MOBLE I SURO