Secretaria - última hora

« Ves enrere

**** ACTE D'ADJUDICACIÓ VACANTS EN CICLES GRAU MITJÀ I SUPERIOR PRESENCIAL ****

**** ACTE D'ADJUDICACIÓ VACANTS EN CICLES GRAU MITJÀ I SUPERIOR PRESENCIAL ****

- PARTICIPANTS Qualsevol persona que haja participat en el procés d'admissió telemàtica i no haja obtingut plaça.


ADJUDICACIÓEn funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic o prova d'accés.

- VACANTS:

1r GRAU SUPERIOR ENERGIES RENOVABLES = 7
1r GRAU EFICIÈNCIA ENERGÈTICA = 3
1r GRAU MITJÀ XARXES D'AIGUA = 4

DATA I HORA:  Dilluns 13 de setembre a les 10.00 h en la sala d'actes del CIPFP Catarroja.


ADJUDICACIÓNEn función de la nota media del expediente académico o prueba de acceso.

- VACANTES:

1ºGRADO SUPERIOR ENERGÍAS RENOVABLES = 7
1ºGRADO EFICIENCIA ENERGÉTICA = 3
1ºGRADO MEDIO REDES DE AGUA = 4

FECHA Y HORA: Lunes 13 de septiembre a las 10:00 h en el salón de actos del CIPFP Catarroja.