Visualització de contingut web

Cicles de formació professional

 

Curs Nivell Cicle formatiu Turn Observacions
2020-21
Instalació i Manteniment
  Mitjà Instal·lacions de Producció de Calor. Primer i Segon curs (*) Matí/Vesprada FP Dual 
  Mitjà Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització. Segon curs (*) Matí FP Dual
Fabricació Mecànica
  Bàsica Fabricació i Muntatge Vesprada  
Energia i Aigua
  Superior Energies Renovables Vesprada FP Dual
  Superior Energies Renovables Semipresencial Semipresencial
  Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica Vesprada FP Dual
  Mitjà Xarxes i estacions de tractament d'aigües Vesprada FP Dual
Fusta, Moble i Suro
  Bàsica Fusteria i Moble Matí  
  Mitjà Fusteria i Moble Matí FP Dual
  Superior Disseny i Amoblamento Vesprada FP Dual

 

(*) Aquests dos cicles tenen el 1r curs comú al matí (1r Grau Mitjà d'Instal·lacions  Producció de Calor). En dos anys es pot obtindre doble titulació.