Visualització de contingut web

Departament d'Idiomes

Cap del departament

  • Susana Villanueva Vicedo

Presentació

El professorat d'este Departament impartix els mòduls d'Anglés Tècnic en tots els cicles.

Són molts els alumnes que decidixen realitzar una estada de FCTs (pràctiques d'empresa) en altres països, per la qual cosa des d'este Departament es presta suport i assessorament en l'elaboració i traducció del material, així com la coordinació amb altres Projectes Internacionals.

L'anglés és l'idioma número u hui en dia. El món laboral demanda el domini de llengües estrangeres i, més concretament, de l'anglés en tots els àmbits i per a moltes de les nostres activitats diàries, convertint-se en un instrument de comunicació. A més, l'ensenyança de l'anglés ha passat, en l'última dècada, de ser una ensenyança purament tradicional per a ser impartit a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de manera que l'alumne es convertix en el protagonista durant el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa.

Professorat

El Departament d'Idiomes està format per docents llicenciats en Filologia Anglesa, amb àmplia experiència en l'Ensenyança de l'Anglés com a Llengua Estrangera dins de l'Ensenyança Pública no universitària i, concretament, amb experiència en l'ensenyança de l'Anglés Tècnic en la Formació Professional.

Metodologia

Es fomenta bàsicament la capacitat d'aprendre a comunicar, oralment i per escrit, en llengua anglesa. Per a tal fi, es plantegen activitats específiques com ara intercanvi d'anglés per videoconferència en l'aula amb alumnes d'altres centres europeus així com la redacció de textos curts i coherents que els alumnes aniran publicant progressivament en el seu propi Blog d'Aula, coordinat pel professorat d'Anglés. Este Blog els ajudarà als alumnes a millorar la competència escrita, per mitjà de la realització de tasques concretes per a familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic relacionat amb la Família Professional que està estudiant en el Centre.

L'alumnat també aprendrà a redactar el seu propi CVs així com una Carta de Presentació en llengua anglesa, alhora que podrà aprendre a utilitzar recursos online (Xarxa Eures, Europass, etc) per a la busca de treball en l'estranger. Participació en projectes Erasmus + KA1 i KA2

De forma paral·lela, s'intentarà a més que l'alumnat tinga una base consolidada de la llengua anglesa a través d'activitats diverses per a practicar aspectes gramaticals, vocabulari general relacionat amb moltes de les activitats diàries que realitzem a fi de poder ajudar-los a expressar-se de forma oral en situacions comunicatives i autèntiques amb les que es poden trobar en l'estranger, quan isquen bé de vacacions bé per motius laborals. Així com, en un CFGS Superior, es motivarà l'alumnat a realitzar pràctiques d'entrevistes laborals amb l'ajuda i consells del professorat d'Anglés. 

Com contactar amb el Departament?

Per a contactar amb el Departament es pot acudir a la Recepció del centre, deixant nom i assumpte, des d'on es contactarà amb els membres del Departament.

notícies anteriors