Visualització de contingut web

INSTAL·LACIONS I RECURSOS DEL CIPFP CATARROJA

El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja disposa d'una edificació de 4.300 metres quadrats construïts, distribuïts en dues plantes, sobre una parcel·la de 6.000 metres quadrats d'extensió.

Les seues instal·lacions i els recursos de què disposa estan al servei de l'alumnat que es forma en el centre, així com també de les persones que hi treballen, amb l'objectiu d'atendre les necessitats de qualificació professional immediates reconegudes en el sistema productiu. Ser un referent orientador per al sector productiu i formatiu de l'entorn de la Comunitat Valenciana, així com de facilitar la integració de totes les ofertes de formació professional.

Mostrem algunes imatges de les activitats realitzades per l'alumnat en les instal·lacions del centre:

texto 2 carrusel interno

A més dels espais destinats a aules, el CIPFP Catarroja està dotat de tallers, aules taller i altres espais formatius on l'alumnat, utilitzant la maquinària i l'equipament necessari, s'exercita en les pràctiques pròpies de les activitats exigides pel sector productiu en què s'incardina la formació que està realitzant.

Per a complementar aquesta formació eminentment pràctica, el centre utilitza diversos recursos formatius que es tradueixen en verdaderes oportunitats d'aprenentatge, com ara:

  • L'establiment de convenis de col·laboració amb les empreses ubicades en el seu àmbit d'influència perquè l'alumnat s'integre en ambients reals de treball.
  • L'organització de visites formatives a empreses i fires professionals.
  • La participació en projectes d'R+D+I i Erasmus +.

Mostrem ara algunes imatges d'aquestes activitats: