Noticies de Secretaria

« Ves enrere

CONVOCATÒRIA FCT EUROPA I ERASMUS+ PER A ESTUDIANTS

CONVOCATÒRIA FCT EUROPA I ERASMUS+ PER A ESTUDIANTS

Emplenar la sol·licitud d'inscripció abans de les 23.59h del dia 27 d'octubre de 2019. Accedeix a sol·licitud telemàtica:  http://eduwp.edu.gva.es/fcteu/es

Aquestes pràctiques correspondran al mòdul professional FCT, que podrà realitzar-se en dos períodes (en funció del període assignat a cada cicle formatiu):
 
•Primer període: a partir de l'1 d'abril de 2020.
 
•Segon període: a partir de l'1 de setembre de 2020.
 

L'alumne que desitge participar en el procediment de selecció per a la realització del Programa FCT Europa 2020 haurà de sol·licitar-lo mitjançant l'instància accessible en el portal institucional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'adreça:  http://eduwp.edu.gva.es/fcteu/es/centros.php

Instruccions d'Inscrpció per a l'alumnat: 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/168892356/INSTRUCCIONES+ALUMNOS.pdf/f4ccad99-428b-4e7d-bcb6-c0efe151bfe5

Més informació en: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/fct-europa