Visualització de contingut web

OFERTA FORMATIVA DEL CIPFP CATARROJA

L'oferta formativa del Centre Integrat de FP de Catarroja comprén els dos subsistemes de la Formació Professional:

La formació dels dos subsistemes de Formació Professional s'organitza entorn de 26 famílies professionals que cobrixen tot el sistema productiu.

Visualització de contingut web

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (CICLES FORMATIUS)

 • Característiques

La formació professional inicial prepara per a l'exercici d'una professió determinada. S'organitza en Cicles de Grau Mitjà i en Cicles de Grau Superior, entorn de les 26 famílies professionals existents.

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són ensenyances reglades on s'aprén tot el que és necessari per a exercir una professió. Pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar a l'estudiant, d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per a poder-se incorporar al món laboral.

Els Cicles Formatius de Grau Superior són ensenyances reglades que pertanyen als estudis de formació professional. Estos estudis estan dirigits especialment als alumnes amb el títol de batxillerat o d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

 • Perfil de l'alumne

Cicle Mitjà. S'accedix després d'obtindre el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), o després de superar un curs específic d'accés.

Cicle Superior. Dirigits especialment als alumnes que amb el títol de batxillerat o amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i com a alternativa a la universitat, busquen uns estudis superiors pràctics, que els qualifiquen per a incorporar-se al món laboral.

Visualització de contingut web

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

 • Concepte

La formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral està integrada pel conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desempleats una formació que responga a les seues necessitats.

 • Fins
  • Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors desempleats i ocupats per a millorar les seues competències professionals i els seus itineraris d'ocupació i formació, així com el seu desenvolupament professional i personal.
  • Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
  • Atendre als requeriments del mercat de treball i a les necessitats de les empreses, proporcionant als treballadors les competències, els coneixements i les pràctiques adequats.
  • Millorar l'ocupabilitat dels treballadors, especialment dels que tenen més dificultats de manteniment de l'ocupació o d'inserció laboral.
  • Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors, tant a través de processos formatius com de l'experiència laboral, siguen objecte d'acreditació.
  • Acostar i fer partícips als treballadors dels avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la disminució de la bretxa digital existent, i garantint l'accessibilitat de les mateixes.