Visualització de contingut web

Departament d'orientació

Cap del departament

  • Esperanza López Hernández

 

El Departament d'Informació i Orientació Educativa i Professional del centre té assignades les funcions següents:

  • Informar l'alumnat i en general a les persones interessades sobre les oportunitats d'accés a l'ocupació, oferta acadèmica i de cursos de formació professional per a l'ocupació i modalitats d'accés, així com de les possibilitats d'adquisició, avaluació, reconeixement i acreditació de competències i qualificacions professionals i del progrés en les mateixes al llarg de la vida.
  • Col·laborar amb el centre a mantindre informada la societat, en l'entorn del centre i, en particular, al sistema productiu, de les activitats i servicis que presta el centre integrat, així com als diferents centres públics i/o privats, d'acord amb el Pla d'Informació i Orientació Professional del centre.
  • Proporcionar a l'alumnat i, en general, a les persones interessades, una orientació acadèmica, professional i laboral diversificada, ja siga individual o grupal.
  • Col·laborar amb el departament de Pràctiques en la gestió de la borsa de treball del centre integrat.
  • Col·laborar amb el professorat i els formadors que impartixen accions formatives en el centre en la detecció de dificultats d'aprenentatge, intervenint en aquells casos en què siga necessari i en la informació als usuaris i, si és el cas, a les famílies, perquè puguen orientar convenientment el futur dels interessats.
  • Realitzar els informes pertinents per a les adaptacions d'accés al currículum necessàries per a l'aprofitament de les accions formatives del centre.