Visualització de contingut web

Proves d'accés a cicles formatius

  • Presentació i Calendari de les proves d'accés
  • Informació: Accés a cicles de grau mitjà (orientacions sobre l'examen)
  • Informació: Accés a cicles de grau superior (orientacions sobre l'examen)
  • Currículum de les matèries:
    • RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.
    • ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.
  • Exemples de les proves
  • Informació de les tutories orientatives per a les proves 2016: Departament d'Orientació.