Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació d'Aldaia compta amb una directora, un cap d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.
 
Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.
 
 Equip directiu:
  •  Directora:            CARMEN MORENO GARCÍA
  •  Cap d'estudis:    JOSÉ RICARDO GIL BELDA
  •  Administrador:    (pendent de nomenament)