Visualització de contingut web

INSTAL·LACIONS I RECURSOS

El Centro Labora Formació d'Alacant, s'ubica en una parcel·la de 9.989,10 metres quadrats, emplaçada en el carrer Fernando Madroñal, 48-50, de la localitat d'Alacant. Es troba en la zona oest del nucli urbà d'Alacant. Confronta al nord-oest amb el Col·legi Rafael Altamira, al Sud amb el carrer Fernando Madroñal i a l'Est amb el carrer Tomás Aznar Doménech.

El centre compta en l'actualitat amb dos edificacions principals, una de les quals és de recent construcció (entregada en 2012) en substitució d'edificació anterior que datava dels anys 70.

El total construït del nou edifici és de 6.496,82 metres quadrats, dels que 3.348 metres quadrats es dediquen a tallers i aules distribuïts en tres plantes.

L'antiga edificació coneguda com a Edifici B o Edifici roig compta amb una superfície total construïda de 1.519,00 metres quadrats, distribuïts en dos plantes destinats a aules i tallers. Este edifici es troba cedit des del curs 2012/2013 al Centre Integrat Públic de Formació Professional Canastell de San Vicente.

Mostrem algunes imatges de les activitats realitzades per l'alumnat i el professorat en les instal·lacions del nostre centre:

texto2-inst

Les instal·lacions del Centre Labora Formació d'Alacant i els recursos de què disposa estan al servici de l'alumnat que es forma en el Centre, així com també de les persones que hi treballen, amb l'objectiu d'atendre a les necessitats de qualificació immediates i emergents del sistema productiu de l'àmbit territorial en què exercix la seua influència.

A més dels espais destinats a funcionar com a aules, el Centre Labora Formació d'Alacant esta dotat de tallers, aules-taller i altres espais formatius on l'alumnat, utilitzant la maquinària i l'equipament necessari, s'exercita en les pràctiques pròpies de les activitats exigides pel sector productiu en què s'incardina la formació que està realitzant.

Per a complementar esta formació eminentment pràctica, el centre utilitza diversos recursos formatius que es traduïxen en verdaderes oportunitats d'aprenentatge, com ara:

  • L'establiment de convenis de col·laboració amb les empreses ubicades en el seu àmbit d'influència perquè l'alumnat aprenga a moure-se en ambients reals de treball.
  • L'organització de visites formatives a enclavaments singulars.
  • La participació en fires professionals i jornades d'interés.