Visualització de contingut web

BENVINGUDA AL CENTRE

El 21 de desembre de 2023, La Generalitat inaugurava el Centre Labora Formació "Almàssera", el primer de creació pròpia a la ciutat de València, una vegada transferides les polítiques actives d'ocupació i formació per a desempleats per part del Govern central.

La seua denominació respon a l'àmbit d'influència en què desenvolupa la seua acció des dels seus començaments.

L'evolució de les noves tecnologies, els canvis dràstics experimentats i les noves necessitats demandades per l'àmbit laboral i empresarial, va ocasionar una radical variació en l'oferta formativa que el centre proporcionava inicialment, eliminant-se formació i dotacions per a la impartició de CNC, Pneumàtica, Electrònica, CAD, etc i dotant les aules de mitjans informàtics, accés a internet, etc, necessaris per a dur a terme una formació per a l'ocupació de qualitat.

En l'actualitat el Centre diversifica la seua activitat:

    Informant i orientant l'usuari.

    Supervisant la formació per a l'ocupació que impartixen les entitats col·laboradores acreditades i homologades ubicades en la seua àrea d'influència.

    Programant anualment la formació presencial que es desenvolupa en les seues aules.

    Prestant servici d'informació i orientació professional per part d'una orientadora laboral amb especial atenció tant a jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, com a aquells que poden arribar a ser-ho.

    Donant cobertura, per mitjà de la cessió d'espais, a les sessions grupals de els espai Labora que treballen àrees com Gvajobs, Informació sobre Formació, Mercat de Treball, Busca Activa d'Ocupació, mesures Foment de la Contractació, Vies d'accés a l'Ocupació, Busca d'ocupació a través d'Internet nivell II, Taller d'Entrevista, Dinamització i motivació per a l'Emprenedoria, Eures, etc.

    Donant cobertura així mateix a les Accions de formació interna programades per la Direcció Provincial del SEPE