Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació de València-Nord compta amb un director, una cap d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.

Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

EQUIP DIRECTIU

  • Director: JAVIER LÁZARO LORENTE
  • Cap d'estudis: MARISA PATÓN ESTEBAN
  • Administrador del centre: CHARO PRADOGIMENEZ