Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació d'Elda compta amb un director, una cap d'estudis i una administradora, que integren l'equip directiu.

Així mateix,  el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

EQUIP DIRECTIU

Director: JOSÉ BARRIOS RAMÍREZ

Cap d'estudis: ANTONIO JOSÉ LINARES ESTEVE

Administradora: CRISTINA MARTÌNEZ LLORCA