Visualització de contingut web

Instal·lacions i Recursos

LABORA FORMACIÓ GANDIA compta amb una edificació de uns 2.000 metres quadrats construïts, distribuïts en una planta, sense barreres arquitectòniques que impedisquen la seua accessibilitat i places d´aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, sobre una parcel·la de 5.000 metres quadrats d'extensió, ubicat en la zona industrial "Benieto" de la ciutat de Gandia.

El centre de formació disposa de les instal.lacions i recursos següent:

 • 6 AULES DE TEORIA informatizades, amb equips multifunció i projector digital
 • 3 TALLERS PER A PRÀCTIQUES FORMATIVES:

      - Taller 1: Llanterneria/Gas

      - Taller 2: Energia solar térmica/Climatització

      - Taller 3: Energies Renovables (Fotovoltaica/Eòlica)

 • 1 LABORATORI DE GEOBIOLOGIA per a anàlisi de sòls i plantes.
 • SERVEIS GENERALS
 • Magatzen general
 • Sala de reunions
 • Àrea de secretaria/administració
 • Àrea de direcció/técnics de formació 
 • Servei d´orientació laboral
 • Pàrquing gratuït

Les seues instal·lacions i els recursos de què disposa estan al servici de l'alumnat que es forma en el centre, així com també de les persones que hi treballen, amb l'objectiu d'atendre a les necessitats de qualificació professional immediates i lligades als "sectors emergents" del sistema productiu de l'àmbit territorial en què exercix la seua influència.

Mostrem algunes imatges de les activitats realitzades per l'alumnat i el professor en les instal·lacions del nostre centre:

instal·lacions

A més dels espais destinats a funcionar com a aules, el CSF LABORA DE GANDIA està dotat de tallers, aules-taller i altres espais formatius on l'alumnat, utilitzant la maquinària i l'equipament necessari, s'exercita en les pràctiques pròpies de les activitats exigides pel sector productiu en què s'incardina la formació que està realitzant.

Per a complementar esta formació eminentment pràctica, el centre utilitza diversos recursos formatius que es traduïxen en verdaderes oportunitats d'aprenentatge, com ara:

 • L'establiment de convenis de col·laboració amb les empreses ubicades en el seu àmbit d'influència perquè l'alumnat aprenga a moure-se en ambients reals de treball.
 • L'organització de visites formatives a enclavaments singulars.
 • La participació en fires professionals i jornades d'interés.

Mostrem ara algunes imatges d'estes activitats: