Visualització de contingut web

EL NOSTRE CENTRE

El Centre LAbora Formació d'Ontinyent es va inagurar el 8 de maig de 1990. Posteriorment, en 2009 es va realitzar una reforma integral per a l'adaptació a la normativa d'accessibilitat i nou codi tècnic d'Edificació.

Per la seua ubicació territorial, el Centre es va especialitzar inicialment en activitats vinculades al sector tèxtil, les circumstàncies actuals han obligat a adaptar el centre a les noves necessitats de formació, utilitzant per a això instal·lacions que permeten una ràpida modificació i adaptació a les exigències del mercat detectades en cada moment en el seu àmbit d'influència.

Actualment disposa de les instal·lacions següents:

4 Tallers:

 • Taller 1. S'impartixen certificats de professionalitat de la família:
  • "Fabricació Mecànica", principalment relacionats amb soldadura Tig, mig mag , elèctrode, i oxigas.

 • Taller 2. Multifuncional, on s'impartixen certificats de professionalitat de les famílies:
  • "Agrària" (principalment relacionats amb agricultura ecològica, vivers i jardineria, carnet d'usuari de productes fitosanitaris)
  • "Electricitat i electrònica" (manteniment i muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió- carnet d'instal·lador de baixa tensió).
 • Taller 3. S'impartixen certificats de professionalitat de les famílies:
  • "Instal·lació i manteniment" (relacionats amb certificats de llanterneria i  climatització domèstica).
  • "Energia i aigua" (relacionats amb certificats d'energies renovables, eficiència energètica, etc).
 • Taller 4. S'impartixen certificats de professionalitat de la família:
  • "Transport i manteniment de vehicles (motor, trens de rodatge, electricitat de l'automòbil, etc).

9 Aules :

 • 5 aules amb dotació informàtica (Certificats de professionalitat de turisme, comerç i màrqueting, administració i gestió , informàtica, arts gràfiques,...)
 • 1 Aula d'Imatge personal (certificats de professionalitat de perruqueria i estètica)
 • 1 Aula de Servicis Socials (certificats de professionalitat d'atenció sociosanitària)
 • 2 Aules Teòriques/Multifuncions (principalment idiomes i teoria Tallers).