Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació d'Ontinyent compta amb un director, una cap d'estudis, una administradora, que integren l'equip directiu.

Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

EQUIP DIRECTIU

  • Director: PERE BERNAT BACETE
  • Cap d'estudis:  JUANA SÁEZ CARRILLO
  • Administradora: