Visualització de contingut web

EL NOSTRE CENTRE

El Centro Labora Formació de Picanya és un centre especialitzat en la formació professional per a l'ocupació. Esta formació està vinculada majoritàriament a Certificats de Professionalitat.

Els Certificats de Professionalitat acrediten oficialment, i són vàlids per a tot el territori nacional, en competències professionals que et capaciten per a exercir una activitat professional significativa per a l'ocupació.

Els certificats de Professionalitat estan regulats pel Reial Decret 34/2008 de 18 de gener i són expedits pel SEPE i pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

En les especialitats d'idiomes estem incorporant els programes formatius que proporcionaran als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa i alemanya necessària perquè puguen presentar-se a les proves d'acreditació oficial dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).