Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació de Picanya compta amb un director, un cap d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.

Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

EQUIP DIRECTIU

  • Director: JOSÉ CARLOS PIÑA PEÑASCO
  • Cap d'Estudis: VICENTE EXPÓSITO LLUCH
  • Administradora: M. DEL CARMEN RODRÍGUEZ ONATE