Visualització de contingut web

El nostre centre

El Centre Labora Formació de Castelló és un centre de la xarxa de centres propis del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, dependent de la Generalitat Valenciana.

A principis de la dècada del dos mil, es concreten activitats d'innovació i experimentació amb la indústria ceràmica, donant com resultat la instal·lació d'una planta semi-industrial ceràmica, per tant, es disposa d'un equipament específic adequat per a executar i controlar la fabricació de taulells ceràmics. A més, es disposa de simuladors per a organitzar la fabricació de fregides, esmalts, pigments i altres productes ceràmics; i d'una aula d'informàtica associada a la planta amb equips suficients per a atendre les necessitats formatives que es realitzen.

A partir d'este moment, la instal·lació ceràmica es convertix en el referent formatiu del centre, sent la base de la seua activitat. Atés que la indústria del taulell conforma un cluster industrial amb un enorme impacte econòmic, social i laboral a Castelló, el sector del taulell s'ha consolidat com un dels principals sectors d'Espanya amb una importància especial perquè es tracta d'una indústria d'origen i capital espanyol, amb lideratge en el desenvolupament tecnològic.

Així doncs, en este entorn productiu i tecnològic, el Centre Labora Formació de Castelló obté la qualificació com a Centre de Referència Nacional (CRN) per part de la Comissió Permanent del Consell General de Formació Professional, que va emetre un informe favorable, el 23 de setembre de 2009 a la creació com CRN en la família professional de Vidre i Ceràmica en l'àrea professional de Fabricació Ceràmica.

Posteriorment, i finalment, el 5 de juny de 2015, el Consell del Govern Valencià va aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Comunitat Valenciana, per a la qualificació del Centre de Formació Professional de Castelló com a Centre de Referència Nacional en l'àrea professional de Fabricació Ceràmica de la família professional de Vidre i Ceràmica en l'àmbit de la formació professional.

Finalment volem expressar que el nostre centre aposta clarament amb una vocació de servici públic de qualitat, dins del següent enfocament estratègic:

Missió:

Ser un referent formatiu i tecnològic dins del cluster industrial del taulell a Castelló a través de l'elaboració dels certificats de professionalitat de la família professional de Vidre i Ceràmica.

Visió:

Apostar per la continuïtat i avanç en la innovació i experimentació de l'àrea professional de Fabricació Ceràmica implantat amb la participació institucional del sector.

Valors:

  • Innovació i experimentació.
  • Col·laboració publicoprivada.
  • Organització de recursos existents.
  • Actualització de normativa en formació professional.
  • Acreditació de centres col·laboradors de formació.