Visualització de contingut web

INSTAL·LACIONS I RECURSOS

El Centre Labora Formació de Castelló compta amb una edificació de 4.575 metres quadrats construïts, distribuïts en dos plantes, sobre una parcel·la de 8.303 metres quadrats d'extensió.

Les seues instal·lacions i els recursos de què disposa estan al servici de l'alumnat que es forma en el Centre, així com també de les persones que hi treballen, amb l'objectiu d'atendre a les necessitats de qualificació immediates i emergents del sistema productiu de l'àmbit territorial en què exercix la seua influència.

Mostrem algunes imatges de les activitats realitzades per l'alumnat i el professorat en les instal·lacions del nostre centre:

Instalaciones y recursos 2

A més dels espais destinats a funcionar com a aules, el Centre Labora Formació de Castelló està dotat de tallers, aules-taller i altres espais formatius on l'alumnat, utilitzant la maquinària i l'equipament necessari, s'exercita en les pràctiques pròpies de les activitats exigides pel sector productiu en què s'incardina la formació que està realitzant.

Per a complementar esta formació eminentment pràctica, el centre utilitza diversos recursos formatius:

  • L'establiment de convenis de col·laboració amb les empreses ubicades en el seu àmbit d'influència perquè l'alumnat aprenga a moure-se en ambients reals de treball.
  • L'organització de visites formatives a enclavaments singulars.
  • La participació en fires professionals i jornades d'interés.