Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Labora Formació de Castelló compta amb un director, un cap d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.

Així mateix el Centre compta amb personal docent, tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que té encomanades.

Equip directiu:

  • Director: Javier Porcar Soriano
  • Cap d'estudis: Javier Beltrán Grangel
  • Administrador: María José Prades