Visualització de contingut web

El nostre centre

 

El centre LABORA Formació de Paterna y Centre de Referència Nacional de Transformació e Instalació de Fusta i Suro exerceix les seues activitats en dos vessants:

 

 • Com a Centre de Referència Nacional en matèria de formació professional, en les àrees d'Instal·lació i moblament de Transformació de Fusta i Suro.
 • Com a Centre LABORA Formació en la seua zona d'influència.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

    

 • PREMI SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 2023 - Bones pràctiques a la Innovació i Experimentació en l'àmbit de la Formació Professional en la categoria de Producció, Carpinteria i Moble al projecte "Catàleg interactiu de Maquinària de Fusta 3D".

HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

Va iniciar la seua activitat en 1990, construït per l'antic Institut Nacional d'Ocupació -INEM (actualment Servei Públic d'Ocupació Estatal – SEPE) i va prestar els seus serveis en el citat Institut fins a 1999, data en què la seua titularitat va ser transferida a la Generalitat Valenciana mitjançant el Reial decret 2673/1998

 

Des de 1993 i fins a 2015, en virtut del Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, va ser classificat com a Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional (CNFPO) en la família professional d'Indústries de la Fusta i el Suro.

 

Des de 2015 el centre està qualificat, pel Reial decret 872/2015 com a Centre de Referència Nacional de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro de la família professional Fusta, Moble i Suro, en l'àmbit de la formació professional (CRNFP).

 

La xarxa de centres de referència nacional, ve regulada pel Reial decret 229/2008 es completarà fins a 50 CRNFP, proposats pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, al Consell General de la FP.

Al llarg d'aqueixos anys, el centre ha sigut partícip actiu en totes les activitats d'anàlisi i millora en l'àmbit formatiu del sector Fusta-Moble-Suro, com ara anàlisi del mercat de treball, ordenacions formatives, estructuració de continguts formatius, elaboració de recursos didàctics, elaboració de proves de certificació, de qualificacions professionals, de certificats de professionalitat, etc.

D'aquesta manera, actuant sempre en l'àmbit sectorial de la fusta, el moble i el suro, el centre exerceix actualment de referent orientador en matèria de formació professional per a aquest sector productiu, així com per als dos subsistemes de formació professional (el de la formació professional inicial i el de la formació professional per a l'ocupació) a través d'actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu.

D'altra banda, ubicat en el polígon industrial Fuente del Jarro de la localitat de Paterna (València), el centre realitza les seues activitats integrat en l'entorn empresarial de la zona, manté nombrosos contactes i desenvolupa diversos projectes i col·laboracions, amb ajuntaments, empreses, organitzacions empresarials i sindicals, centres educatius, entitats d'I+D+In i/o proveïdors/agents de formació en el camp de la inserció laboral, innovació formativa, etc.

Finalment, volem expressar que en el nostre centre es treballa amb l'enfocament estratègic següent:

 • Missió: aspirem a ser un Centre referent en innovació i transformació de la Formació Professional al servei del sector de la Fusta, Moble i Suro. El nostre objectiu és millorar la qualitat formativa i donar resposta als canvis en la demanda de la qualificació del sector. 
 • Visió: convertir-nos en un referent d'innovació i experimentació a escala nacional en matèria de formació professional en la família Fusta, Moble i Suro, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos.
 • Valors:
  • Innovació i experimentació.
  • Proactivitat.
  • Innovació i qualitat en gestió.
  • Treball en xarxa.
  • Millora contínua.
  • Col·laboració amb entorn productiu.
  • Gestió coordinada d'accions de formació professional.
  • Orientació professional.
  • Avaluació i acreditació de competències.