Els informes de Detecció de Necessitats Formatives identifiquen les competències professionals demandades per la Indústria de la Fusta, el Suro, la Fusteria i el Moble, a nivell nacional. Ofereixen informació de qualitat que permet adaptar l'oferta formativa per a fer-la més eficient i ajustada a les necessitats del sector.
 
Aquesta eina, que s'actualitzarà anualment, és d'interès per a la indústria, l'administració educativa, docents i alumnat que està formant-se per a especialitzar-se en aquest sector o valora aquesta possibilitat.
 
Els informes de Detecció de Necessitats Formatives del Sector Fusta Moble s'elaboren per encàrrec del CRN TRANSFORMACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTA I SURO (Paterna, València)
 

Finança: Ministeri d'Educació i Formació Professional.

 

Detecció de necessitats formatives 2022-2023