Visualització de contingut web

OFERTA FORMATIVA DEL CRNFP PATERNA

L'oferta formativa del centre LABORA Formació de Paterna i Centre de Referència Nacional de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro abasta tres àmbits diferents, perquè gestionem els cursos de formació per a ús de programació pròpia i els assignats al centre per ser de la nostra àrea d'influència.

A més, l'oferta formativa de certificats professionals està preferentment associada a la família professional Fusta, Moble i Suro.