Visualització de contingut web

Plans de treball del CRN

 

ACTIVITATS DELS PLANS DE TREBALL

2017-2018 (finalitzat 2019)

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. "Estratègies didàcticas de l'ús de les TIC en formació professional en la família Fusta, Moble i Suro".
Exp. FPT25/2019/1/46
Dates: 1/07/2019-05/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: ACADÈMIA CAMPUS


2. "Investigació i Innovació en materials compostos/*composites i nous materials per al sector del moble".
Exp. FPT25/2019/2/46
Dates: 1/07/2019-05/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: *AIDIMME

3. "Generació de Projectes Innovadors, mobles intel·ligents".
Exp. FPT25/2019/3/46
Dates: 8/07/2019-12/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: AIDIMME

4. "Operacions d'acabat i manteniment de materials innovadors per a elements exteriors de fusta".
Exp. FPT25/2019/4/46
Dates:15/07/2019-19/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: FEVAMA

5. "Operacions de mecanitzat en CNC sobre "Euroventanas".
Exp. FPT25/2019/5/46
Dates: 22/07/2019-26/07/2019

 

Cursos innovadors d'àmbit nacional per a aturats

1. "Gestor de Recursos Formatius en Internet" (SSCE15EXP)
Exp. FCN34/2019/1/46.
Dates: 06/05/2019-29/07/2019
Especialitat experimental en modalitat mixta.

Accions d'innovación i experimentació

1. Elaboració d'un catàleg digital interactiu 3D de maquinària industrial del sector fusta / moble.

2. Disseny d'una eina de gestió i difusió d'informació en Internet
Instrument de coneixement i difusió del sector/família professional de fusta, moble i suro. Aquest portal especialitzat és https://cambium.gva.es/

3. Elaboració de continguts digitals.
Certificat de professionalitat: "Projectes d'instal·lació i moblament".
Disponible al Campus Virtual LABORA *Formació i dins de la programació d'aquest centre.

2020

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. Curs Operacions de mecanitzat de euroventanas mitjançant CNC (Nivell avançat).
Dates: Del 21-07-2020 al 27-09-2020
Modalitat: Semipresencial
Imparteix: FEVAMA

2. Curs Introducció al disseny i fabricació additiva, impressió 3D del sector de fusta i moble.
Dates: Del 27-07-2020 al 31-07-2020
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

3. Curs Introducció i aplicació del Big Data i la intel·ligència artificial en processos productius del sector de fusta i moble.
Dates: Del 28-09-2020 al 8-10-2020
Modalitat: Teleformació
Imparteix: AIDIMME

 

Accions d'innovació i experimentació

1. Curs MOOC pilot de l'especialitat "Docència Digital de la formació professional"
Elaboració de material didàctic per a teleformació i impartició del curs pilot en una plataforma digital oberta MOOC. En aquest curs han participat 33 docents de diferents CCAA. Durant el MOOC, a més dels continguts i activitats individuals i col·laboratives s'han programat diferents activitats a través de xarxes socials: 2 MoocCafé, un Esdeveniment Social en obert i una comunitat d'aprenentatge activa en Facebook que s'inicie amb els docents participants en el curso i que ha anat creixent amb prop de 200 membres de diferents països. A més es va realitzar un Desdejuni d'innovació en línia presentant l'experiència amb organitzacions de diferents CCAA.

Dates: Del 5/10/2020 al 20/11/2020
Modalitat: Teleformació
Mitjans: Imparteix INGENIA.

2. Desdejuni de formació i ocupació : "Microclúster. Fusta i moble"
Desdejuni d'estratègia i innovació sectorial. Celebrat el 4 de febrer de 2021 en format webinar. Mitjans: CRN Fusta i Suro, CIPFP Catarroja i FEVAMA, Federación Valenciana de la Madera.

Data: 4 de febrer de 2021
Modalitat: seminari web.

3. Jornada tècnica: "Sostenibilitat mediambiental. Fusta, moblament i suro"
Dirigida a representants del sector fusta i moble, centre tecnològics i educatius.

Data:18 de desembre de 2020. De 9 a 14 hores.
Modalitat: esdeveniment en línia retransmés en directe.
Mitjans: Organitzat per FEVAMA, Federació Valenciana de la Madera i la col·laboració d'AIDIMME.

4. Pla de comunicació i màrqueting del CRN.
Disseny i aplicació d'un pla de comunicació que comprén l'activitat i mitjans de comunicació del CRN: web corporativa, xarxes socials i la web sectorial cambium.gva.es en l'àmbit de la formació professional. Aquest document analitza la situació comunicativa de l'entitat i defineix la seua estratègia comunicativa per a aconseguir al seu públic destinatari.
Participació en iniciatives internacionals.

5. Participació del CRN de Transformació i Instal·lació de fusta i suro com "stakeholder" en el projecte europeu EQWOOD.
L'objectiu del projecte és definir una nova cualificació per al sector del moble de nivell EQF 5/6: L'observador d'innovació". El CRN ha col·laborat amb AIDIMME en la difusió del projecte i ha participat en un panell d'experts. Punxant en aquest enllaç es pot accedir a la web de EQWOOD.

6. Generació de contingut digital/audiovisual sobre el CRN
Publicació d'informació i notícies en la web corporativa, publicació de "posts" en les xarxes socials del CRN i el llançament de la web especialitzada CAMBIUM. Enregistrament de vídeos promocionals de l'oferta formativa del CRN i disseny de cartells dels cursos de la família MAM impartits en el CRN.

7. Difusió del portal web del CRN entre el públic destinatari del CRN
S'ha difós el portal web del CRN i la web especialitzada cambium.gva.es (eina de difusió del sector de referència especialment referent a la formació professional) a través de les xarxes socials del propi CRN i de LABORA. Dirigit a ciutadania i alumnat interessats en l'FP i especialment en les àrees de transformació i instal·lació de fusta i suro, personal docent, organitzacions i treballadors vinculats al sector i altres centres de formació professional valencians, estatals i europeus.
 
8. Col·laboració amb l'INCUAL
Realitzats contactes amb l'INCUAL per a conéixer els procediments de recollida d'informació per a analitzar la proposta d'una nova cualificació professional, concretament aquella derivada del projecte europeu EQWOOD del qual aquest CRN és soci col·laborador (stakeholder): "Gestor d'innovació per a les indústries de la fusta i el moble".

9. Elaboració de continguts digitals del certificat de professionalitat "Projectes d'Instal·lació i Moblament" i impartició d'un curs pilot
 

2021

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. Curs  Digitalització i automatització de processos de fusteria Lab 4.0 Nivell bàsic.
Dates: Del 19-07-2021 al 23-07-2021
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

2. Curs Renderitzat 3D per a disseny d'instal·lacions i moblament.
Dates: Del 12-07-2021 al 16-07-2021
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

Cursos innovadors d'àmbit nacional per a desocupats

1. Certificat de Professionalitat "Fabricació d'objectes de suro" (MAMA0309).
Dates: Del 28-12-2021 al 18-03-2022
Modalitat: Presencial
Imparteix: Daniel Hernández.
Dirigit a dones desocupades de l'entorn rural dels municipis limítrofs del Parc Natural de la Serra d'Espadà.

Accions d'innovació i experimentació

1. Cursos MOOC "Docència Digital de la formació professional" (SSCE31).

L'objectiu és que es puga adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessaris perquè el professorat de formació professional puga dissenyar, adaptar i impartir accions formatives en modalitats de teleformació o fórmules mixtes d'aprenentatge. Per a això els docents es familiaritzen amb diferents entorns de formació virtual i un ampli ventall d'eines digitals de gestió d'informació, creació de contingut, comunicació i avaluació, fomentant, a més, dinàmiques d'aprenentatge social i col·laboratiu.

Modalitat: Aquest curs MOOC amb tutors innovadors de formació professional, s'imparteix en modalitat de teleformació, 100% en línia.

Metodologia: El curs es compon de 6 mòduls formatius, que inclouen vídeos i videotutorials, activitats de caràcter individual i grupal, fòrums, blogs, esdeveniments digitals, etc. seguint una metodologia d'aprenentatge social i col·laboratiu. Cada docent participant dissenyarà activitats d'aplicació a l'aula.

Dues edicions:
Primera edició: 26/11/2021 al 31/01/2022
Segona edició: 21/03//2022 al 20/06/2022

Imparteix: Ingenia - Ingeniería e Integración Avanzada S. A. (actual Babel Group).

2. Desdejuni de formació i ocupació: "IV Microclúster. Fusta i moble".

Desdejuni d'estratègia i innovació sectorial. Celebrat el 26 de novembre de 2021 de 9 a 10 h. en format mixt. El tema triat va ser "El repte de la digitalització en les indústries de la fusta i el moble". Es va analitzar de primera mà el nostre sector productiu mitjançant el contacte directe amb empreses, sindicats, docents i alumnat de formació professional de la família MAM, a més d'impulsar el coneixement de l'àrea de transformació de la fusta.

3. Jornada tècnica sectorial "Construir amb fusta. Ocupació i formació sostenibles" per a representants del sector fusta i moble, centre tecnològics i educatius.

El passat 26 de novembre de 9 a 13.15 h. es va celebrar aquesta jornada en format mixt, presencial i en línia, promoguda pel Centre de Referència Nacional de Transformació i Instalació de Fusta i Suro. Aquesta jornada tècnica ha sigut organitzada per FEVAMA, Federación Valenciana de la Madera.

Les ponències desenvolupades han versat sobre:

Construcció amb fusta de manera sostenible.
L'estalvi energètic en la construcció i el paper de la fusta en aquest .
La formació de professionals per a fer realitat espais de fusta més sostenibles.

Es pot veure completa en:
https://youtu.be/igwh08p0bak

4. Estratègies de comunicació i màrqueting.

Per a donar continuïtat i millorar la línia de treball per a reforçar la comunicació i difusió d'aquest CRN, així com donar a conéixer la nostra oferta d'innovació en la Formació Professional en la família MAM, Fusta, Moble i Suro. Per això, s'han realitzat les següents accions:

Gestió de les xarxes socials i de la web sectorial cambium.gva.es en l'àmbito de la formació professional del nostre sector i informe estadístic d'activitat: publicació d'informació i notícies en els mitjans de comunicació digitals del CRN, enregistrament de vídeos promocionals de les nostres activitats i disseny de material de difusió.
Producció d'un vídeo corporatiu en tres idiomes, valencià, castellà i anglés.


5. Participació en iniciatives internacionals.

Participació del CRN de Transformació i Instal·lació de fusta i suro com "stakeholder" en el Projecte Erasmus+ K2 "SMARTRAIN – Tendir un pont entre les competències fonamentals dels plans d'estudi de formació professional i la *co-creació en la indústria del moble". Està coordinat per AIDIMME i un dels principals objectius del projecte és que els alumnes i alumnes d'FP adquirisquen destreses i capacitats relacionades amb tres camps de coneixement clau per a ells i per a les empreses, com ho són l'ECONOMIA CIRCULAR, IMPRESSIÓ 3D i MOBILIARI INTEL·LIGENT.

6. Col·laboració amb el INCUAL.

Respecte a la revisió i actualització de certificats de professionalitat, col·laborem és aquelles activitats en les quals ens requereix l'Institut Nacional de les Qualificacions.

7. Col·laboració en el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals (PEAC).

A requeriment de la Conselleria d'Educació i de la Subdirecció General de Formació de Labora, responsables de promoure i coordinar aquests procediments, i sempre vinculat al nostre sector productiu.

8. Col·laboració amb altres Centres de Referència Nacional.

Amb l'objectiu de promoure la comunicació i la col·laboració amb altres centres amb vincles en els seus sectors de referència en matèria de formació professional i ocupabilitat, i en matèries de caràcter transversal. Per a això s'han programat reunions virtuals, amb centres afins, amb les/els directores/és i el personal tècnic amb la finalitat d'estudiar possibles actuacions conjuntes.

9. Establiment de vincles de col·laboració entre les entitats del sector productiu

La fi és dinamitzar i actualitzar el mercat laboral a través de la col·laboració d'organitzacions vinculades al sistema de formació professional educatiu i de l'ocupació, centres de formació professional, organitzacions empresarials i sindicals i empreses. Per a això s'ha establit una col·laboració amb FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, i la seua unitat territorial en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'avançar en diferents línies de treball per a satisfer la demanda de personal qualificat del sector empresarial.

2022

Cursos de perfeccionamiento técnico para formadores

1. Congreso "Innovación, nuevas tecnologías y sostenibilidad en el sector de la madera y el mueble".

 

 

Ciclo de conferencias

Itinerario 1: "Diseño". Días 4 y 6 de octubre de 2022. 8 h.

- Diseño de muebles, innovación e inclusión (4 h.).

- Construcción y decoración con madera. Un reto digital y medioambiental (4 h.).

Itinerario 2: "Fabricación". Días 18 y 20 de octubre de 2022. 8 h.

- Robots colaborativos en el sector del Mueble (4 h.).

- Digitalización y automatización en la carpintería (2 h.).

- Metodología de las 5 eses. Calidad, seguridad y mantenimiento en el sector madera (2 h.).

Modalidad: Online

Organiza: AIDIMME

 

Los objetivos han sido:

- Actualizar los conocimientos profesionales del personal formador en especialidades o competencias que tienen incidencia en su labor docente.

- Formar al personal docente, tanto teórica como prácticamente, en áreas de nuevas tecnologías, nuevas tendencias de formación o que supongan cierta innovación y en áreas prioritarias de fomento del empleo.

- Complementar la formación teórica y práctica necesaria en nuevas ocupaciones o especialidades.

- Adquirir experiencia en entornos reales de trabajo.

- Satisfacer las aspiraciones de promoción y desarrollo profesional de los/las docentes, capacitándoles para un mejor desempeño de su profesión.

 

2. Cursos MOOC "Docencia Digital de la formación profesional" (SSCE31).

Un curso online, tutorizado, colaborativo, gratuito y abierto a docentes de FP de todas las CCAA. Especialmente diseñado para docentes de Formación Profesional interesados en actualizar su competencia digital y familiarizarse con novedosas metodologías activas, herramientas colaborativas y variados recursos didácticos digitales que podrán aplicar en entornos de aprendizaje mixtos y de teleformación.

Duración: 60 horas

Modalidad: Este curso MOOC con tutores innovadores de formación profesional, se imparte en modalidad de teleformación, 100% online.

Metodología: El curso se compone de 6 módulos formativos, que incluyen vídeos y videotutoriales, actividades de carácter individual y grupal, foros, blogs, eventos digitales, etc. siguiendo una metodología de aprendizaje social y colaborativo. Cada docente participante diseñará actividades de aplicación en el aula.

Dos ediciones:

Primera edición: 28/11/2022 al 20/02/2023

Segunda edición: 13/03/2023 al 16/06/2023

Imparte: Ingenia - Ingeniería e Integración Avanzadas S.A. (actual Babel Group).

 

Cursos innovadores de ámbito nacional para desempleados

1. Certificado Profesional "Fabricación de tapones de corcho" (MAMA0109).

Fechas: Del 19-12-2022 al 08-05-2023. 360 h.

Modalidad: Presencial

Imparte: Daniel Hernández.

Prácticas no profesionales: Espadán Corks.

Dirigido a mujeres desempleadas del entorno rural de los municipios limítrofes del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

Con el objetivo de promover la formación profesional de mujeres desempleadas del ámbito rural y mejorar su empleabilidad con actividades de apoyo al emprendedurismo se ha desarrollado este certificado de profesionalidad de 360 h. para 10 alumnas, de las cuales terminaron 8 de ellas, completando las 320 h. de teoría y las 40 h. de prácticas no laborales en empresa.

La formación se complementó con visitas de campo, se visitó a profesionales del sector, asociaciones y centros de interpretación.Todo ello se completó con charlas y conferencias que ayudaron a que las alumnas conociesen de primera mano el tejido industrial alrededor del tapón de corcho, valorar el material y afianzar todos los conocimientos impartidos en las clases teóricas.

Junto al curso, se ha desarrollado una actividad de apoyo y acompañamiento a la inserción laboral y al fomento del emprendedurismo para las alumnas inscritas, impartida por personal experto en dichas materias, la empresa RH En Positiu, con una duración de 20 h.

El certificado se ha impartido en un aula del Edificio Glorieta de Segorbe (Castellón), cedida por el Ayuntamiento de la localidad.

Puedes ver un resumen aquí:

https://youtu.be/vHrj7QeVPHo

 

Acciones de innovación y experimentación

1. Estrategias de comunicación y marketing.

  1. Gestión de las redes sociales del centro y de la web sectorial cambium.gva.es en el ámbito de la formación profesional; publicación de información y noticias en los medios de comunicación digitales del CRN; grabación de vídeos promocionales de nuestras actividades y diseño de material de difusión.

      Twitter: @CRNMaderaCorcho

      Facebook: @CRNMaderaCorcho

      Linkedin: Centro Referencia Nacional Madera y Corcho

  b. Newsletter: gestión de usuarios para la difusión de información sobre el sector madera y corcho.

 

 

2. Proyecto de movilidad europeo Erasmus+ KA122-VET para profesorado y personal técnico.

 

Título del proyecto: VET-WOOD - FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA MADERA

Período de ejecución: 01/10/2023 - 31/03/2024.

Primera movilidad: 17 al 22 de abril de 2023. 

Vídeo resumen: https://youtu.be/GZRHm3iLeg4

Segunda movilidad: 13 al 17 de noviembre de 2023.

A principios del año 2022, se solicitó un proyecto de movilidad Erasmus+ de Formación Profesional de aprendizaje por observación, que fue adjudicado a nuestro centro a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

La solicitud de este proyecto europeo responde a la ejecución del objetivo 6 del Plan de Trabajo 2022 "Participar en programas, proyectos e iniciativas internacionales", cuyo fin es aumentar la presencia de este CRN en proyectos y actividades internacionales dentro del sector de la madera, mueble y corcho y de la formación profesional.

El objetivo principal del proyecto es ofrecer al profesorado realizar estancias en centros de formación profesional de otros países para actualizar sus competencias, tanto metodológicas como profesionales. Se busca así implementar las competencias adquiridas en las aulas del CRN y mejorar la calidad de la formación profesional que se imparte al alumnado, con el fin de mejorar su competitividad en el mercado laboral.

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Fondazione ENAIP Lombardía, en su sede de Cantú. Se trata de una red de escuelas de formación profesional en el norte de Italia con amplia experiencia en proyectos Erasmus KA1 (movilidad del alumnado de Educación Superior y FP) desde hace varios años. La elección de este socio ha estado basada en los principios de calidad en la formación profesional y su fuerte vinculación con las empresas del sector.

 

 

3. Diseño y desarrollo del simulador de realidad virtual para el certificado profesional "Montaje e instalación de construcciones de madera" y experiencia piloto.

Entidad adjudicataria: Innoarea Projects

El simulador permite que el alumnado de este certificado u otros estudios relacionados, experimente con realismo las tareas de montaje e instalación de estructuras de madera; tareas que por sus especiales características son difícilmente reproducibles en el taller, tanto por sus dimensiones como por sus características de trabajo en altura.

Es abierto y gratuito, con fines educativos y sin licencia de uso, por lo que estará disponible para ser utilizado principalmente en centros de formación profesional. Par su utilización solo se requiere la adquisición de gafas de realidad virtual por parte del centro.

La interfaz de usuario del producto permite seleccionar escenarios con situaciones de aprendizaje con ejemplos de proyectos de construcción con madera donde ajustar parámetros de replanteo, comprobación de medidas y métodos de construcción: sistemas de unión y anclajes, elementos de construcción, tipos de herrajes, herramienta manual, maquinaria herramienta portátil, normas de seguridad, aplicados a:

- Construcción de casas de entramado ligero y pesado.

- Construcción de muros de casas de troncos o de bloques de madera.

- Construcción con productos estructurales de madera y derivados de la madera de grandes dimensiones.

Una vez dentro de un escenario virtual se podrá interactuar, en modo práctica o modo examen, con los objetos mediante los dispositivos que forman parte de un set de realidad virtual: gafas y mandos o controladores Touch.

 

 

 

 

 

Actividades vinculadas al sector madera, mueble y corcho

1. VI Microcluster del Sector Madera, Carpintería y Mueble. Desayunos de innovación.

Desayuno de estrategia e innovación sectorial. Celebrado el 8 de noviembre de 2022 de 9 a 10 h. en formato mixto en las instalaciones del CIPFP de Catarroja, el tema elegido fue "Las herramientas de las Administraciones Públicas para la formación profesional al servicio de las empresas". Se trata de un importante encuentro con entidades del sector, asociaciones empresariales, empresas, sindicatos y centros de FP.

Organiza: FEVAMA

Se puede ver en:

https://youtu.be/8ws7KofptHc

 

2. Jornada técnica sectorial "Instalación y amueblamiento. Empleo y Formación especializadas" para representantes del sector madera y mueble, centros tecnológicos y educativos.

El 29 de noviembre de 9 a 13:30 h. se celebró esta jornada en formato mixto, presencial y online.

Organiza: FEVAMA, Federación Valenciana de la Madera

Lugar: Sala Vicent Martínez de AIDIMME.

El objetivo fue identificar las necesidades de montadores, instaladores y proyectistas en las empresas del área profesional de Instalación y el amueblamiento, reflexionar sobre la actualización del profesorado de dicha área profesional, descubrir las nuevas tecnologías de amueblamiento digital (RV y RA), así como la necesaria cualificación y conexión entre estos profesionales.

Se puede ver en:

https://www.youtube.com/live/RMZB0kd05yA?feature=share

 

 

3. Dinamización del mercado laboral para adaptarlo a las nuevas necesidades.

Para cumplir este objetivo se han desarrollado las siguientes acciones:

1. Visitas a empresas del sector a las que se les entregará un dosier informativo de las actividades desarrolladas en este CRN.

2. Presentaciones en línea de nuestras actividades de innovación y experimentación de nuevas materias para mejorar y modernizar el sector.

3. Información de orientación y prospección laboral en medios digitales de este CRN.

Para facilitar la recogida de información de las empresas contactadas hemos desarrollado un formulario a partir de una ficha de registro de visitas a empresas y o entidades. Hemos contado con la colaboración del departamento de Orientación y Prospección laboral.

 

 

4. Informe de detección de necesidades formativas del sector productivo Madera, Mueble y Corcho.

Entidad adjudicataria: AIDIMME.

 

 

El objetivo principal del informe, que ha contado con la colaboración con el CRN Producción, Carpintería y Mueble de Encinas Reales (Córdoba), ha sido la creación y puesta en marcha de un sistema de recogida de información que permita identificar las competencias profesionales demandadas a nivel nacional por la industria de la madera, el corcho, la carpintería y el mueble. En definitiva, se pretende ofrecer una información de calidad que permita adaptar la oferta formativa para hacerla más eficiente y ajustada a las necesidades del sector.

Toda esta información es imprescindible para adecuar la oferta formativa sectorial y obtener así profesionales altamente cualificados que cubran las necesidades del sector y que contribuyan a generación de empleo de calidad y a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas.

Primera fase:

- Caracterización de la industria y mapa de agentes del sector.

- Identificación de las necesidades de cualificación detectadas a los agentes.

- Identificación de las necesidades formativas del personal docente, especialmente en cuanto a tecnologías no implantadas aún en el sector, pero que, aún estando en sus inicios, se implantará en un futuro próximo en las empresas pudiendo dar lugar a nuevas cualificaciones.

- Indicadores de necesidades de cualificación.

Segunda fase:

- Investigación exploratoria a agentes del sector.

- Entrevistas en profundidad de unos 30 minutos de duración a empresas e instituciones (centros educativos, asociaciones y organizaciones empresariales y personal docente).

Tercera fase:

- Conclusiones e informe final.

 

5. Mapa sectorial nacional del sector productivo Madera, Mueble y Corcho.

Entidad adjudicataria: AIDIMME.

 

 

El mapa sectorial es un instrumento esencial para el conocimiento sectorial de la industria. Este mapa se centra en las tres áreas del sector productivo de la madera, mueble y corcho. Ofrecen una información detallada y completa sobre la realidad del sector económico al que hacen referencia, son la representación, cuantitativa y cualitativa, de los principales datos y factores que definen y delimitan un sector productivo, aportando transparencia e información relevante e identificando los elementos clave del mismo.

En este mapa, que realizamos en colaboración con el CRN de Producción, Carpintería y Mueble de Encinas Reales (Córdoba), están incluidas:

  1. Empresas activas: 10.332
  2. Parques tecnológicos: 29
  3. Asociaciones u organizaciones empresariales: 111
  4. Instituciones educativas o de formación profesional:148
  5. Ferias y certámenes: 30

Se ha realizado una base de datos de ámbito nacional centrada en las áreas profesionales de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho y su distribución por provincias y comunidades autónomas. Las empresas, parques tecnológicos, asociaciones u organizaciones empresariales serán las asociadas a los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) vinculados al sector. Dicha base de datos incluye: nombre, dirección postal, número de teléfono, y dirección web, correo electrónico siempre que es accesible y localización geográfica.

La base de datos resultado de este mapa sectorial se integrará, mediante un mapa digital interactivo, en las respectivas páginas webs de ambos CRN y, en el futuro, en el mencionado Observatorio Nacional Madera, Mueble y Corcho que permitirá filtrar y visualizar la información obtenida.

Finalmente, se ha realizado un análisis de los datos e informe estadístico.

 

6. Reunión con otros Centros de Referencia Nacional y participación en grupos de trabajo.

1. Participación en Grupo de Trabajo "Innovación Metodológica".

El CRN de Transformación e Instalación de Madera y Corcho, ha estado colaborando en el Grupo de Trabajo "Innovación Metodológica" liderado por el CRN de Logística Comercial y Gestión del Transporte de Zaragoza, desde su Departamento de Observación, Innovación e Investigación.

Se han celebrado distintas reuniones en modalidad presencial y online para proponer acciones y entregables que ayuden al profesorado de formación profesional a familiarizarse con metodologías activas y su aplicación en las aulas.

Esta actividad ha estado enmarcada en el objetivo prioritario 5 de los Planes de Trabajo Anual 2022: "Estrechar la colaboración entre la red de CRN´s", que persigue:

- Facilitar herramientas que propicien la innovación y el trabajo con metodologías ágiles en el sistema de Formación Profesional y Formación para el Empleo.

- Ayudar a los CRN a incorporar, como sistemas de trabajo, las metodologías ágiles y la creatividad e innovación.

- Variar el enfoque de trabajo desde un enfoque predictivo a uno adaptativo.

- Trabajar con ciclos de interacciones cortos centrados en el cliente/usuario.

- Formar al profesorado de FP en estas metodologías.

 

 

2. Participación en la Jornada Técnica "La innovación en el ecosistema de los CRN".

El 15 de diciembre de 2022 tuvo lugar en Zaragoza, la Jornada Técnica "La innovación en el ecosistema de los CRN", organizada por el Centro de Referencia Nacional de Logística Comercial y Gestión del Transporte y Centro de Innovación para la FP de Aragón. Al encuentro acudieron gran parte de los directores de los CRN, con el fin de mostrar acciones y proyectos de interés o que pueden ser transferidos a otros CRN. En nuestro caso participó D. Aurelio Delgado, nuestro director y Celia Ruiz, que presentó en remoto un proyecto innovador, nuestro MOOC "Docencia digital para la FP", como buena práctica.

 

 

3. Reunión con otros CRN.

Estas reuniones, programadas desde 2021 en los Planes de Trabajo anuales, tienen el fin de reforzar la colaboración en materia de formación profesional y empleabilidad, u otras materias de carácter transversal con CRN afines, creando sinergias que desembocan en el intercambio de buenas prácticas y experiencias colaborativas.

La relación con nuestro CRN homónimo, CRN de Producción, Carpintería y Mueble de Encinas Reales (Córdoba), es continua a lo largo de todo el año. Se han realizado reuniones frecuentes en las que se abordaron las actividades que desarrollamos en común: el Informe de necesidades formativas, que junto al Mapa sectorial, en cuya elaboración también colaboramos, será el germen del futuro Observatorio del sector.

 

 

7. Participación como "stakeholder" en el proyecto Erasmus+ KA22 "SMARTRAIN".

Los socios del proyecto SMARTRAIN se reunieron en nuestras instalaciones durante la 3ª movilidad de estudiantes que formaba parte del proyecto con alumnos de Bélgica e Italia. Esta reunión se completó con una visita a las instalaciones de nuestro centro.

Además, fuimos invitados a participar en un encuentro de docentes de centros europeos de Formación Profesional, para departir sobre el presente y futuro de la misma.

 

8. Participación en la Feria sectorial internacional FIMMA+MADERALIA 2022.

Con el fin de aumentar la presencia del CRN en proyectos y actividades internacionales y pasar a formar parte de una red de centros referentes y de excelencia en Europa dentro del sector de la madera y el mueble y de la formación profesional, hemos participado con un stand en  FIMMA+Maderalia, una feria internacional bianual, referente del sector, que recoge las novedades en materiales y tecnologías industriales y que tuvo lugar del 29 de marzo al 1 de abril de 2022.

LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación contó con un stand con sus centros de formación especializados en la impartición de formación profesional de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho: este CRN y el CIPFP Catarroja.

Hemos colaborado con el CIPFP Catarroja en el diseño de elementos audiovisuales y paneles gráficos que se expusieron en el stand: 

- Mapa relacional de oferta de FP del sector.

- La formación profesional al servicio de las empresas.

- La innovación en la formación profesional.

- Folleto desplegable con la oferta formativa de FP madera y mueble.

Asimismo, durante la celebración de FIMMA-MADERALIA y en sus instalaciones, formando parte de las actividades programadas, tuvo lugar el 30 de marzo de 2022, el V Microcluster Madera y Mueble "La Formación Profesional al servicio de las empresas", en un espacio cedido por ASEMAD (Asociación de Empresarios de Carpintería y Afines de la Comunidad Valenciana).

 

 

9. Elaboración de dos guías de aprendizaje y evaluación.

Entidad adjudicataria: AIDIMME

En cumplimiento del objetivo 8 del Plan de Trabajo Anual 2022 se han elaborado dos guías de aprendizaje y evaluación correspondientes a dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, pendientes de publicación:

- Montaje e instalación de construcciones de madera (MAMB0210).

- Proyectos de instalación y amueblamiento (MAMB110).

 

 

Las guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad son un instrumento que proporciona a las/los docentes recursos, estrategias, procedimientos e instrumentos para enfocar los procesos de enseñanza/aprendizaje hacia la adquisición de las competencias profesionales del alumnado y facilita que la evaluación se realice con mayor rigor técnico.

Las guías han sido realizadas por un equipo compuesto por un responsable técnico con experiencia en educación de la Formación Profesional y por personal docente experto en certificados profesionales de los diferentes niveles de la familia profesional del sector.