Visualització de contingut web

Consejo Social

El Consell Social del CRNFP Paterna està compost per una representació paritària de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració autonòmica, així com per representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Les seues principals funcions són: proposar les directrius plurianuals i el pla de treball del centre; informar sobre la proposta de pressupost i el balanç anual, i la de nomenament del director del centre; aprovar la memòria anual d'activitats i el seu propi reglament de funcionament, així com conéixer l'informe anual d'avaluació del centre, supervisar l'eficàcia dels seus serveis i col·laborar en la busca de finançament complementari o d'equipament del centre.

Membres del Consell Social:

  • Director/a General d'Ocupació i Formació de Labora (President/a).
  • Director/a del CRN de Transformació i Instal·lació de Fusta i Suro.
  • Representant del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  • Representant del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
  • Representant de Formació UGT FICA-PV.
  • Representant CCOO Hàbitat-PV.
  • Representant FEVAMA-Federación Empresarial de la Madera y el Mueble de la Comunitat Valenciana.
  • Representant d'AIDIMME-Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines.