Visualització de contingut web

Cursos experimentals

PLA DE TREBALL 2020

Codi Especialitat formativa Hores Alumnes Dates Horari previst Observacions

SSCE15EXP

GESTOR DE RECURSOS FORMATIUS EN INTERNET (TELEFORMACIÓ)

300

25

Sense data prevista

 

 

 

Accions formatives experimentals impulsades pel Departament de Desenvolupament, Innovació, Experimentació i Formació. Finançades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Gestor de recursos formatius en Internet (SSCE15EXP) 

Acció formativa àmpliament demandada i dirigida a adquirir els coneixements i habilitats tècniques necessàries per a dissenyar, editar i publicar continguts, dinamitzar i tutoritzar cursos, administrar plataformes tecnològiques de teleformació i atendre consultes tècniques, d'informació i maneig d'aplicacions d'usuaris, per a dur a terme la gestió integral de la formació en la modalitat de teleformació.

Destinataris

Persones en desocupació que desitgen formar-se en el disseny de cursos online, així com la gestió, tutorització i atenció a l'usuari de cursos en plataformes de teleformació.

Dates previstes

Pròximament

Duració

300 hores en modalitat mixta: teleformació (275 h) i sessions presencials en el *CRNFP Paterna (25 h). Està previst que les sessions presencials es realitzen en les següents dates: 6/5, 30 i 31/5 , 2 i 3/7.Horari de les sessions presencials: de 9 a 14 hores.

Requisits de l'alumnat.

Estar en desocupació i inscrit en qualsevol servei públic d'ocupació d'Espanya. Complir requisits del programa formatiu:

• Nivell acadèmic mínim: Batxiller/Formació Professional de Grau Mitjà

• Maneig de programes d'ofimàtica i Internet a nivell d'usuari.

Estar disposat a desplaçar-se a Paterna (València) per a realitzar les sessions presencials. L'alumnat podrà sol·licitar ajudes de transport i allotjament després de finalitzar l'acció formativa.

Inscripció

La inscripció en el curs es realitza a través d'aquesta mateixa pàgina, accedint a la sol·licitud a través de l'expressió "M'interessa" situada en la taula que es troba més a baix.

Termini d'inscripció.

Fins a 23 d'abril de 2019 o anteriorment, si s'aconsegueix el número de 75 sol·licituds.

Procediment de selecció.

Les places s'adjudicaran per rigorós torn d'inscripció i que les places adjudicades a persones residents a la Comunitat Valenciana no pot superar el 50% del total, sempre que siga possible.

Els candidats que complisquen amb els requisits, rebran un primer email per a l'enviament de documentació acreditativa: DNI + documente justificatiu de situació laboral com a persona desocupada en la data de la sol·licitud. El procés de selecció finalitza amb la recepció d'un segon correu comunicant que tenen plaça en el curs. Es recomana no realitzar despeses de desplaçament fins a rebre confirmació de plaça.

 


Mòduls del curs.

 

Introducció a la teleformació.(6h)

 

Elaboració de continguts formatius per a teleformació.(78 h)

 

Muntatge i publicació de continguts en una plataforma tecnològica de teleformació.(88 h)

 

Administració d'una plataforma tecnològica de teleformació.(47 h)

 

Dinamització i tutorització de cursos de teleformació.(46 h)

 

Atenció a l'usuari de plataforma tecnològica de teleformació.(35 h)

 

Metodologia.

El curs està dissenyat per a avançar en l'aprenentatge dels diferents mòduls i paral·lelament cada alumne desenvoluparà un projecte de caràcter pràctic, d'un curs en modalitat de teleformació i que comprén la seua planificació, disseny de contingut, tutorització i atenció a l'usuari en entorn *Moodle".