Visualització de contingut web

Plans de treball del CRN

 

ACTIVITATS DELS PLANS DE TREBALL

2017-2018 (finalitzat 2019)

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. "Estratègies didàcticas de l'ús de les TIC en formació professional en la família Fusta, Moble i Suro".
Exp. FPT25/2019/1/46
Dates: 1/07/2019-05/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: ACADÈMIA CAMPUS


2. "Investigació i Innovació en materials compostos/*composites i nous materials per al sector del moble".
Exp. FPT25/2019/2/46
Dates: 1/07/2019-05/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: *AIDIMME

3. "Generació de Projectes Innovadors, mobles intel·ligents".
Exp. FPT25/2019/3/46
Dates: 8/07/2019-12/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: AIDIMME

4. "Operacions d'acabat i manteniment de materials innovadors per a elements exteriors de fusta".
Exp. FPT25/2019/4/46
Dates:15/07/2019-19/07/2019
Modalitat: presencial
Imparteix: FEVAMA

5. "Operacions de mecanitzat en CNC sobre "Euroventanas".
Exp. FPT25/2019/5/46
Dates: 22/07/2019-26/07/2019

 

Cursos innovadors d'àmbit nacional per a aturats

1. "Gestor de Recursos Formatius en Internet" (SSCE15EXP)
Exp. FCN34/2019/1/46.
Dates: 06/05/2019-29/07/2019
Especialitat experimental en modalitat mixta.

Accions d'innovación i experimentació

1. Elaboració d'un catàleg digital interactiu 3D de maquinària industrial del sector fusta / moble.

2. Disseny d'una eina de gestió i difusió d'informació en Internet
Instrument de coneixement i difusió del sector/família professional de fusta, moble i suro. Aquest portal especialitzat és https://cambium.gva.es/

3. Elaboració de continguts digitals.
Certificat de professionalitat: "Projectes d'instal·lació i moblament".
Disponible al Campus Virtual LABORA *Formació i dins de la programació d'aquest centre.

2020

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. Curs Operacions de mecanitzat de euroventanas mitjançant CNC (Nivell avançat).
Dates: Del 21-07-2020 al 27-09-2020
Modalitat: Semipresencial
Imparteix: FEVAMA

2. Curs Introducció al disseny i fabricació additiva, impressió 3D del sector de fusta i moble.
Dates: Del 27-07-2020 al 31-07-2020
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

3. Curs Introducció i aplicació del Big Data i la intel·ligència artificial en processos productius del sector de fusta i moble.
Dates: Del 28-09-2020 al 8-10-2020
Modalitat: Teleformació
Imparteix: AIDIMME

 

Accions d'innovació i experimentació

1. Curs MOOC pilot de l'especialitat "Docència Digital de la formació professional"
Elaboració de material didàctic per a teleformació i impartició del curs pilot en una plataforma digital oberta MOOC. En aquest curs han participat 33 docents de diferents CCAA. Durant el MOOC, a més dels continguts i activitats individuals i col·laboratives s'han programat diferents activitats a través de xarxes socials: 2 MoocCafé, un Esdeveniment Social en obert i una comunitat d'aprenentatge activa en Facebook que s'inicie amb els docents participants en el curso i que ha anat creixent amb prop de 200 membres de diferents països. A més es va realitzar un Desdejuni d'innovació en línia presentant l'experiència amb organitzacions de diferents CCAA.

Dates: Del 5/10/2020 al 20/11/2020
Modalitat: Teleformació
Mitjans: Imparteix INGENIA.

2. Desdejuni de formació i ocupació : "Microclúster. Fusta i moble"
Desdejuni d'estratègia i innovació sectorial. Celebrat el 4 de febrer de 2021 en format webinar. Mitjans: CRN Fusta i Suro, CIPFP Catarroja i FEVAMA, Federación Valenciana de la Madera.

Data: 4 de febrer de 2021
Modalitat: seminari web.

3. Jornada tècnica: "Sostenibilitat mediambiental. Fusta, moblament i suro"
Dirigida a representants del sector fusta i moble, centre tecnològics i educatius.

Data:18 de desembre de 2020. De 9 a 14 hores.
Modalitat: esdeveniment en línia retransmés en directe.
Mitjans: Organitzat per FEVAMA, Federació Valenciana de la Madera i la col·laboració d'AIDIMME.

4. Pla de comunicació i màrqueting del CRN.
Disseny i aplicació d'un pla de comunicació que comprén l'activitat i mitjans de comunicació del CRN: web corporativa, xarxes socials i la web sectorial cambium.gva.es en l'àmbit de la formació professional. Aquest document analitza la situació comunicativa de l'entitat i defineix la seua estratègia comunicativa per a aconseguir al seu públic destinatari.
Participació en iniciatives internacionals.

5. Participació del CRN de Transformació i Instal·lació de fusta i suro com "stakeholder" en el projecte europeu EQWOOD.
L'objectiu del projecte és definir una nova cualificació per al sector del moble de nivell EQF 5/6: L'observador d'innovació". El CRN ha col·laborat amb AIDIMME en la difusió del projecte i ha participat en un panell d'experts. Punxant en aquest enllaç es pot accedir a la web de EQWOOD.

6. Generació de contingut digital/audiovisual sobre el CRN
Publicació d'informació i notícies en la web corporativa, publicació de "posts" en les xarxes socials del CRN i el llançament de la web especialitzada CAMBIUM. Enregistrament de vídeos promocionals de l'oferta formativa del CRN i disseny de cartells dels cursos de la família MAM impartits en el CRN.

7. Difusió del portal web del CRN entre el públic destinatari del CRN
S'ha difós el portal web del CRN i la web especialitzada cambium.gva.es (eina de difusió del sector de referència especialment referent a la formació professional) a través de les xarxes socials del propi CRN i de LABORA. Dirigit a ciutadania i alumnat interessats en l'FP i especialment en les àrees de transformació i instal·lació de fusta i suro, personal docent, organitzacions i treballadors vinculats al sector i altres centres de formació professional valencians, estatals i europeus.
 
8. Col·laboració amb l'INCUAL
Realitzats contactes amb l'INCUAL per a conéixer els procediments de recollida d'informació per a analitzar la proposta d'una nova cualificació professional, concretament aquella derivada del projecte europeu EQWOOD del qual aquest CRN és soci col·laborador (stakeholder): "Gestor d'innovació per a les indústries de la fusta i el moble".

9. Elaboració de continguts digitals del certificat de professionalitat "Projectes d'Instal·lació i Moblament" i impartició d'un curs pilot
 

2021

Cursos de perfeccionament tècnic per a formadors

1. Curs  Digitalització i automatització de processos de fusteria Lab 4.0 Nivell bàsic.
Dates: Del 19-07-2021 al 23-07-2021
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

2. Curs Renderitzat 3D per a disseny d'instal·lacions i moblament.
Dates: Del 12-07-2021 al 16-07-2021
Modalitat: Presencial
Imparteix: AIDIMME

Cursos innovadors d'àmbit nacional per a desocupats

1. Certificat de Professionalitat "Fabricació d'objectes de suro" (MAMA0309).
Dates: Del 28-12-2021 al 18-03-2022
Modalitat: Presencial
Imparteix: Daniel Hernández.
Dirigit a dones desocupades de l'entorn rural dels municipis limítrofs del Parc Natural de la Serra d'Espadà.

Accions d'innovació i experimentació

1. Cursos MOOC "Docència Digital de la formació professional" (SSCE31).

L'objectiu és que es puga adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessaris perquè el professorat de formació professional puga dissenyar, adaptar i impartir accions formatives en modalitats de teleformació o fórmules mixtes d'aprenentatge. Per a això els docents es familiaritzen amb diferents entorns de formació virtual i un ampli ventall d'eines digitals de gestió d'informació, creació de contingut, comunicació i avaluació, fomentant, a més, dinàmiques d'aprenentatge social i col·laboratiu.

Modalitat: Aquest curs MOOC amb tutors innovadors de formació professional, s'imparteix en modalitat de teleformació, 100% en línia.

Metodologia: El curs es compon de 6 mòduls formatius, que inclouen vídeos i videotutorials, activitats de caràcter individual i grupal, fòrums, blogs, esdeveniments digitals, etc. seguint una metodologia d'aprenentatge social i col·laboratiu. Cada docent participant dissenyarà activitats d'aplicació a l'aula.

Dues edicions:
Primera edició: 26/11/2021 al 31/01/2022
Segona edició: 21/03//2022 al 20/06/2022

Imparteix: Ingenia - Ingeniería e Integración Avanzada S. A. (actual Babel Group).

2. Desdejuni de formació i ocupació: "IV Microclúster. Fusta i moble".

Desdejuni d'estratègia i innovació sectorial. Celebrat el 26 de novembre de 2021 de 9 a 10 h. en format mixt. El tema triat va ser "El repte de la digitalització en les indústries de la fusta i el moble". Es va analitzar de primera mà el nostre sector productiu mitjançant el contacte directe amb empreses, sindicats, docents i alumnat de formació professional de la família MAM, a més d'impulsar el coneixement de l'àrea de transformació de la fusta.

3. Jornada tècnica sectorial "Construir amb fusta. Ocupació i formació sostenibles" per a representants del sector fusta i moble, centre tecnològics i educatius.

El passat 26 de novembre de 9 a 13.15 h. es va celebrar aquesta jornada en format mixt, presencial i en línia, promoguda pel Centre de Referència Nacional de Transformació i Instalació de Fusta i Suro. Aquesta jornada tècnica ha sigut organitzada per FEVAMA, Federación Valenciana de la Madera.

Les ponències desenvolupades han versat sobre:

Construcció amb fusta de manera sostenible.
L'estalvi energètic en la construcció i el paper de la fusta en aquest .
La formació de professionals per a fer realitat espais de fusta més sostenibles.

Es pot veure completa en:
https://youtu.be/igwh08p0bak

4. Estratègies de comunicació i màrqueting.

Per a donar continuïtat i millorar la línia de treball per a reforçar la comunicació i difusió d'aquest CRN, així com donar a conéixer la nostra oferta d'innovació en la Formació Professional en la família MAM, Fusta, Moble i Suro. Per això, s'han realitzat les següents accions:

Gestió de les xarxes socials i de la web sectorial cambium.gva.es en l'àmbito de la formació professional del nostre sector i informe estadístic d'activitat: publicació d'informació i notícies en els mitjans de comunicació digitals del CRN, enregistrament de vídeos promocionals de les nostres activitats i disseny de material de difusió.
Producció d'un vídeo corporatiu en tres idiomes, valencià, castellà i anglés.


5. Participació en iniciatives internacionals.

Participació del CRN de Transformació i Instal·lació de fusta i suro com "stakeholder" en el Projecte Erasmus+ K2 "SMARTRAIN – Tendir un pont entre les competències fonamentals dels plans d'estudi de formació professional i la *co-creació en la indústria del moble". Està coordinat per AIDIMME i un dels principals objectius del projecte és que els alumnes i alumnes d'FP adquirisquen destreses i capacitats relacionades amb tres camps de coneixement clau per a ells i per a les empreses, com ho són l'ECONOMIA CIRCULAR, IMPRESSIÓ 3D i MOBILIARI INTEL·LIGENT.

6. Col·laboració amb el INCUAL.

Respecte a la revisió i actualització de certificats de professionalitat, col·laborem és aquelles activitats en les quals ens requereix l'Institut Nacional de les Qualificacions.

7. Col·laboració en el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals (PEAC).

A requeriment de la Conselleria d'Educació i de la Subdirecció General de Formació de Labora, responsables de promoure i coordinar aquests procediments, i sempre vinculat al nostre sector productiu.

8. Col·laboració amb altres Centres de Referència Nacional.

Amb l'objectiu de promoure la comunicació i la col·laboració amb altres centres amb vincles en els seus sectors de referència en matèria de formació professional i ocupabilitat, i en matèries de caràcter transversal. Per a això s'han programat reunions virtuals, amb centres afins, amb les/els directores/és i el personal tècnic amb la finalitat d'estudiar possibles actuacions conjuntes.

9. Establiment de vincles de col·laboració entre les entitats del sector productiu

La fi és dinamitzar i actualitzar el mercat laboral a través de la col·laboració d'organitzacions vinculades al sistema de formació professional educatiu i de l'ocupació, centres de formació professional, organitzacions empresarials i sindicals i empreses. Per a això s'ha establit una col·laboració amb FUNDAE – Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, i la seua unitat territorial en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'avançar en diferents línies de treball per a satisfer la demanda de personal qualificat del sector empresarial.

2022